Docker Nedir? Neden Kullanmalısınız?

Modern yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerinde devrim yaratan Docker, geliştiricilerin hayatını kolaylaştıran ve iş akışlarını optimize eden güçlü bir araç haline gelmiştir. Bu rmakalede, Docker’ın sağladığı avantajları, temel bileşenlerini ve yaygın kullanım alanlarını keşfedecek, konteynerizasyon teknolojisinin neden bu kadar kritik hale geldiğini anlayacağız. Günümüzde yazılım mühendisliğinde başarıya ulaşmanın anahtarı olan Docker ile mükemmel iş akışları oluşturmanın ipuçlarını ve en iyi uygulamalarını öğreneceksiniz.

Docker Nedir?

Docker, uygulamanız ve tüm bağımlılıklarını tek bir standart birime, yani konteynere paketlemenizi sağlayan açık kaynaklı bir konteynerizasyon platformudur. Konteynerler hafiftir, bu da onları taşınabilir kılar ve temel altyapıdan ve diğer konteynerlerden izole eder. Docker yüklü olan herhangi bir makinede işletim sistemine bağımlı kalmadan Docker imajınızı bir konteyner olarak çalıştırabilirsiniz.

 

Docker Neden Popüler?

Docker, yazılım geliştirme ve dağıtımı üzerindeki etkisi nedeniyle popülerlik kazanmıştır. Docker’ın popüler olmasının ana nedenlerinden bazıları şunlardır:

Taşınabilirlik: Docker, geliştiricilerin uygulamalarını tüm bağımlılıklarıyla birlikte hafif konteynerlerde paketlemelerini sağlar. Bu, farklı hesaplama ortamları arasında tutarlı performans sağlar.

Tekrarlanabilirlik: Docker, uygulamaları bağımlılıkları ile birlikte bir konteyner içinde kapsüller ve bu şekilde yazılım kurulumlarının geliştirme, test ve üretim ortamları arasında tutarlı kalmasını garanti eder.

Verimlilik: Docker, konteyner tabanlı mimarisi sayesinde kaynak kullanımını optimize eder. Geliştiricilerin, tek bir ana sistemde birden fazla izole uygulama çalıştırmalarına imkan tanır.

Ölçeklenebilirlik: Docker’ın ölçeklenebilirlik özellikleri, geliştiricilerin artan iş yüklerini daha kolay yönetmelerini sağlar.

 

Docker’ın Ana Bileşenleri

Aşağıda Docker’ın bazı ana bileşenleri yer almaktadır:

Docker Engine: Docker’ın çekirdek parçasıdır. Bu bileşen, konteynerlerin oluşturulması ve yönetimi ile ilgilenir.

Docker Image: Konteyner oluşturmak için kullanılan, uygulama kodunu ve bağımlılıklarını içeren salt okunur bir şablondur.

Docker Hub: Konteyner imajlarını bulmak ve paylaşmak için kullanılan bulut tabanlı bir depodur.

Dockerfile: Bir Docker imajı oluşturmak için talimatlar içeren bir betiktir.

Docker Registry: Docker imajlarını depolamak için kullanılan bir dağıtım sistemidir. İmajları hem herkese açık hem de özel modlarda saklayabilirsiniz.

Yukarıdaki bileşenler, Docker’ın sağladığı güçlü altyapının temel taşlarını oluşturmaktadır.

 

Dockerfile Nedir?

Dockerfile, bir Docker imajını oluşturmak için gerekli talimatları içeren Domain Specific Language (DSL) kullanır. Dockerfile, bir imajı hızla üretmek için tanımlanan süreçleri belirtir. Uygulamanızı oluştururken bir Dockerfile oluşturmalısınız, çünkü Docker daemon’u tüm talimatları yukarıdan aşağıya doğru çalıştırır. (Docker daemon, genellikle “Docker” olarak adlandırılır ve bir sistemde Docker konteynerlerini yöneten arka plan hizmetidir.) Dockerfile, yürütüldüğünde bir Docker İmajının derlenmesine yardımcı olan gerekli komutları içeren bir metin belgesidir. Docker imajı, bir Dockerfile kullanılarak oluşturulur.

 

 

Docker Mimarisi ve Docker Nasıl Çalışır?

Docker, istemci-sunucu mimarisini kullanır. Docker istemcisi, Docker konteynerlerini oluşturma, çalıştırma ve dağıtma işlemlerine yardımcı olan Docker daemon’la iletişim kurar. Docker istemcisi ve daemon aynı sistemde çalışabilir veya Docker istemcisi, Docker daemon’a uzaktan bağlanabilir. UNIX soketi veya bir ağ üzerinden REST API yardımıyla Docker istemcisi ve daemon birbirleriyle etkileşime girer. Docker’ın işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Docker Mimarisi başlığına bakabilirsiniz.

 

Docker Image Nedir?

Docker Image, bir Docker konteynerini çalıştırmak için kullanılan ve birden fazla katmandan oluşan bir dosyadır. Bu görüntüler, bir Docker konteynerini oluşturmak için gereken talimatlar kümesidir. Docker Image, bir uygulamayı çalıştırmak için gereken her şeyi içeren bir yürütülebilir yazılım paketidir. Bu görüntü, bir konteynerin nasıl oluşturulacağını, hangi yazılım bileşenlerinin çalışacağını ve nasıl çalışacağını belirler. Docker Konteyneri, uygulama koduyla tüm bağımlılıkları bir arada paketleyen sanal bir ortamdır. Bu sayede uygulama, bir bilgisayardan diğerine hızlı ve güvenilir bir şekilde çalıştırılabilir.

 

Docker Konteyneri (Docker Container) Nedir?

Docker konteyneri, bir imajın çalışma zamanındaki durumudur. Geliştiricilerin, uygulamaları gerekli tüm bileşenler ve bağımlılıklarla paketlemesine olanak tanır. Docker Konteynerleri, Docker imajlarının çalışma zamanındaki örnekleridir. Konteynerler, bir uygulama için gereken tüm paketleri içerir, böylece uygulama izole bir şekilde çalıştırılabilir. Örneğin, NGINX Sunucusunu içeren bir Ubuntu işletim sistemi imajı olduğunu düşünün. Bu görüntü, “docker run” komutu ile çalıştırıldığında bir konteyner oluşturulur ve NGINX Ubuntu işletim sistemi üzerinde çalışır durumda olur.

 

Docker Hub Nedir?

Docker Hub, bir depolama hizmetidir ve insanlar Docker Container Imajlarını burada depolarlar ve internet üzerinden herhangi bir zaman veya yerde bu görüntüleri indirebilirler. Genellikle, görüntüleri bulmayı ve tekrar kullanmayı kolaylaştırır. Ayrıca imajlarınızı özel veya genel bir kayıt defterine itmenize (push) ve paylaşmanıza olanak tanır. Docker Hub, DepOps takımı tarafından yaygın olarak kullanılır. Tüm işletim sistemleri için açık kaynaklı ve ücretsiz bir araçtır. İhtiyaç duyulduğunda görüntüleri saklayıp ve çektiğimiz bir depolamaya benzer.

 

Docker Compose Nedir?

Docker Compose, YAML tabanlı çoklu konteyner uygulamalarını çalıştırmak için kullanılır. YAML dosyası, konteynerlerin çalıştırılması için gerekli tüm yapılandırmaları içerir. Docker Compose, Docker Swarm ile entegredir ve konteynerlerin nasıl oluşturulup dağıtılacağına dair talimatlar sağlar. Docker Compose ile her konteyner tek bir host üzerinde çalışmak üzere yapılandırılmıştır.

 

Docker Container ve Sanal Makine Arasındaki Farklar

Docker Container

Docker containerlar, bir uygulamanın yanı sıra gerekli ikili dosyaları, kütüphaneleri ve yapılandırma dosyalarını içerir. Her bir container kendi işletim sistemi çekirdeğini taşımadığı için daha hafiftir ve mevcut olan işletim sistemi çekirdeğini kullanır. Bu nedenle containerlar sadece temel kaynakları paylaşarak diğer containerlarla birlikte çalışır ve işletim sistemi seviyesinde işlem izolasyonu sağlar.

Sanal Makine

Sanal makineler (VM’ler), bir hipervizör üzerinde çalışır ve her bir sanal makinenin kendi işletim sistemi, uygulaması ve gerekli ikili dosyaları bulunur. Bu durum sanal makineleri daha büyük, daha fazla kaynak gerektiren ve daha yavaş hale getirir. Sanal makineler donanım seviyesinde işlem izolasyonu sağlar, ancak her bir VM’in kendi işletim sistemi kopyasına sahip olması nedeniyle yavaş açılırlar.

 

Temel Docker Komutları

Docker, konteyner yönetim sürecini kolaylaştırarak geliştirme ve dağıtım iş akışlarını sorunsuz hale getiren güçlü bir yazılımdır. İşte yaygın olarak kullanılan bazı Docker komutları:

Docker Run: İmajlardan konteynerleri başlatmak için kullanılır ve çalıştırma seçeneklerini ve komutlarını belirtir.

Docker Pull: Docker Hub gibi konteyner kayıtlarından konteyner imajlarını yerel makinaya getirir.

Docker ps: Çalışan konteynerleri, konteyner ID’si, kullanılan imaj ve durum gibi önemli bilgileri ile gösterir.

Docker Stop: Çalışan konteynerleri durdurarak içlerindeki süreçleri nazikçe kapatır.

Docker Start: Durdurulmuş konteynerleri yeniden başlatarak önceki hallerinden işlerine devam etmelerini sağlar.

Docker Login: Docker kayıt defterine giriş yapmayı sağlar ve özel depolara erişimi etkinleştirir.

 

Docker Engine

Docker Engine, konteynerleri barındıran yazılım olarak adlandırılır. Docker Engine, istemci-sunucu tabanlı bir uygulamadır ve üç ana bileşenden oluşur:

Server: Docker imajlarını, konteynerleri, ağları ve diskleri oluşturmak ve yönetmekle sorumludur. Daemon işlemi olarak anılır.

REST API: Uygulamaların Server ile nasıl etkileşimde bulunacağını ve ona ne yapmasını gerektiğini belirler.

Client: Docker komutlarını kullanarak Docker ile etkileşime geçmemize olanak tanıyan Docker komut satırı arayüzüdür (CLI).

 

Neden Docker Kullanmalısınız?

Docker, uygulama ve bağımlılıklarını paketleyerek hızlı ve güvenilir bir şekilde kod göndermeyi kolaylaştırır. Docker, uygulamaların üretim ortamında çalıştırılmasını oldukça basite indirir ve Docker Engine’in kurulu olduğu sürece platformdan bağımsız olabilir.

Kaynak Verimliliği: Docker, tek bir host üzerinde birden fazla konteyner çalıştırarak kaynak kullanımını maksimize eder ve altyapı maliyetlerini düşürürken verimliliği artırır.

Versiyon Kontrolü: Uygulamalar ve bağımlılıkları için sürüm kontrolünü basitleştirir, tutarlılık sağlar ve ekipler arasında iş birliğini kolaylaştırır.

Hızlı Mikroservisler: Mikroservis mimarisini benimsemeyi sağlar, ölçeklenebilirlik, esneklik ve hata izolasyonu ile hızlı uygulama geliştirmeyi teşvik eder.

 

Docker’ın Faydaları

Docker kullanmanın bazı faydaları şunlardır:

Taşınabilirlik: Docker, hafif ve taşınabilir konteynerler oluşturmayı kolaylaştırır. Bu konteynerler, farklı işletim sistemleri üzerinde çalışan herhangi bir makinada çalıştırılabilir.

İzolasyon: Docker konteynerleri sayesinde uygulamalar birbirinden bağımsız çalışarak yüksek seviyede izolasyon sağlar. Bu sayede bir konteynerin diğerini etkilemesi engellenir.

Tekrar Üretilebilirlik: Docker, geliştiricilerin uygulamalarını ve bağımlılıklarını tekrar kullanılabilir imajlara paketlemelerini sağlar. Bu, geliştirme, test ve üretim ortamları arasında tutarlı ve tekrarlanabilir yapıların oluşmasına olanak tanır.

DevOps Entegrasyonu: Docker, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde artan iş yüklerini yönetmeye yönelik iş birliği ve otomasyonu teşvik eder.

 

Docker Güvenliği

Docker güvenliği hakkında bazı önemli bilgiler:

İzolasyon: Docker konteynerleri, uygulamaların ve işlemlerin sıkı bir şekilde izole edilmesini sağlar.

Değişmez Altyapı: Docker, değişmez imajlardan oluşturulan ve versiyon kontrolü yapılan değişmez altyapı kullanımını teşvik eder.

Kaynak Kısıtlamaları: Docker, konteynerler için CPU ve bellek sınırları gibi kaynak kısıtlamalarını belirlemenize olanak tanır.

Güvenlik Taraması: Docker, konteyner imajlarını bilinen güvenlik açıkları ve zararlı yazılımlar için dağıtımdan önce taramanızı sağlayan yerleşik güvenlik tarama araçları sunar.

 

Docker’ın Kullanım Alanları

Docker’ın kullanılabileceği bazı alanlar şunlardır:

Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD): Docker, yazılım teslim sürecini hızlandırarak daha hızlı ve güvenilir sürümler sunulmasını sağlar.

Mikroservis Mimarisi: Docker, mikroservislerin geliştirilmesi, dağıtımı ve yönetimini kolaylaştırır ve her bir mikroservisin bağımsız olarak ölçeklendirilmesine ve bakımına imkan tanır.

Geliştirme Ortamı Tutarlılığı: Docker, geliştirme, test ve üretim ortamlarının tutarlılığını sağlar ve “benim makinemde çalışıyor” sorunlarını azaltır.

Çoklu Bulut ve Hibrit Bulut Dağıtımları: Docker, uygulamaların çeşitli bulut platformlarında dağıtımını sadeleştirir, esnekliği artırır ve belirli bir tedarikçi ile sınırlı kalmayı azaltır.

 

Docker’ı Etkin Bir Şekilde Kullanmak için En İyi Uygulamalar ve İpuçları

Docker’ı etkin bir şekilde kullanmanın bazı en iyi uygulamaları ve ipuçları şunlardır:

Resmi İmajları Kullanın: Güvenliği ve güvenilirliği sağlamak için mümkün olduğunca Docker Hub’dan resmi imajlarla başlayın.

İmaj Boyutunu Minimize Edin: Çok aşamalı yapılar kullanarak ve gereksiz dosyaları kaldırarak Docker imajlarını mümkün olduğunca küçük tutun.

Docker Compose’u Kullanın: Çoklu konteyner uygulamalarını yönetmek için Docker Compose kullanın, bu sayede kurulum ve dağıtımı basitleştirin.

Doğru Güvenlik Önlemlerini Uygulayın: İmajları düzenli olarak güncelleyin, konteynerleri root kullanıcısıyla çalıştırmaktan kaçının ve ağ segmentasyonunu güvenliği artırmak için kullanın.

 

 

 

Related articles