VM – Virtual Machine (Sanal Makine) Nedir? Neden Önemlidir?

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, işletmeler ve bireyler için verimliliği ve esnekliği maksimize etmek adına yeni çözümler sürekli keşfedilmektedir. Bu çözümlerin başında gelen Virtual Machine (VM) – Sanal Makine teknolojisi, fiziksel bir bilgisayarın kaynaklarını sanal bir platformda kullanarak birden fazla işletim sistemini ve uygulamayı aynı anda çalıştırma imkanı sunar.

Bu makalede, Sanal Makinelerin işleyişinden, sunduğu avantajlardan ve nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz, böylece işletmelerin veya bireylerin verimliliğini artırarak maliyetlerini nasıl düşürebileceklerini ele alacağız.

Virtual Machine (VM) Nedir?

Virtual Machine (VM) – Sanal Makine, fiziki donanımdan özel olarak ayrılmış (atanmış) donanımkaynaklarını taklit eden bir yazılım üzerine kurulan bir işletim sistemi veya uygulama ortamıdır. Sanal makine (VM) kullanan son kullanıcının deneyimi, gerçek bir donanım üzerinde çalışıyormuş gibi olur. VM, kullanıcıya fiziksel bir makinede çalışıyor gibi bir deneyim sağlar, ancak aslında arka planda yalnızca bir yazılımdır. Burada önemli olan, birden fazla sanal makineyi tek bir fiziksel donanım üzerinde çalıştırarak, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamaktır. Bu, özellikle bilgi işlem kaynaklarının optimizasyonu ve maliyet tasarrufu gerektiren durumlardaki büyük avantajlardan biridir.

Virtual Machine (VM) – Sanal Makine Nasıl Çalışır?

Virtual Machine – Sanal makine, kendi işletim sistemini ve uygulamalarını çalıştıran izole bir ortam sağlar. Bu ortam, altındaki ana sistemden ya da o ana sistemdeki diğer VM‘lerden bağımsızdır. VM içindeki işletim sistemi, yani konuk işletim sistemi, ana işletim sistemiyle aynı olabileceği gibi farklı da olabilir. Aynı bilgisayar üzerinde birden fazla VM, birbirlerini etkilemeden farklı işletim sistemleri ve uygulamaları ile çalışabilir.

Her bir Virtual Machine (VM), ana sistemin fiziksel kaynaklarına bağlı olmasına rağmen, bu kaynaklar sanallaştırılır ve VM’ler arasında dağıtılır. Kaynaklar gerektiğinde yeniden atanabilir, bu da farklı ortamların aynı anda çalışmasını ve değişen iş yüklerini karşılamayı mümkün kılar.

Kullanıcılar için VM, normal bir bilgisayar gibi işler. Çoğu durumda, VM’ye bağlanan kullanıcılar sanal bir ortamda olduklarının farkında bile olmazlar. Kullanıcılar, VM içindeki konuk işletim sistemini ve uygulamaları gerekli şekilde yapılandırabilir, güncelleyebilir, yeni uygulamalar kurabilir veya mevcut uygulamaları kaldırabilir. Bu işlemler ana sistemi veya diğer VM’leri etkilemez. CPU’lar, bellek ve depolama gibi kaynaklar, fiziksel bir bilgisayarda olduğu gibi görünür, ancak kullanıcılar bazen sanal ortamda bir uygulamanın çalışmaması gibi sorunlarla karşılaşabilirler.

Sanal Makine (VM) ve Hypervisor Kullanımı

Bilgisayarda VM (Sanal Makineler) barındırmak için, kaynakları yöneten ve VM’lere tahsis eden özel bir yazılım türü olan bir hypervisor gereklidir.

“Hypervisor, kaynakların dağılımını, ihtiyaçlar değiştikçe yeniden düzenleyen ya da atayan bir programdır.

Hypervisor, bilgisayarın CPU, bellek, sabit disk, ağ ve diğer donanım kaynaklarını taklit eder. Bu işlem, her bir VM’ye özel ihtiyaçlarına göre kaynaklar ayırmak için bir kaynak havuzu oluşturur. Bir hypervisor, birbirinden izole birçok sanal donanım platformunu destekleyebilir. Bu sayede aynı fiziksel sunucuda hem Linux hem de Windows Server işletim sistemlerini çalıştıran VM’ler bulunabilir.

Hypervisorlerin çoğu özel donanım bileşenleri gerektirmez. Ancak hypervisoru çalıştıran bilgisayarın, VM’ler, hypervisorun işlemleri ve konak bilgisayarın kendi işlemleri için gereken kaynaklara sahip olması gerekir.

Hypervisorlar genellikle iki temel kategoriye ayrılır: Tip 1 ve Tip 2.

Tip 1 Hypervisorler

Tip 1 hypervisorler, fiziksel ana makine üzerinde doğrudan çalışır ve donanıma doğrudan erişim sağlar. Tipik olarak sunucu bilgisayarlarda çalışır ve Tip 2 hypervisorlerden daha verimli ve performanslı oldukları düşünülür. Bu nedenle sunucu, masaüstü ve uygulama sanallaştırması için uygun görülürler. Tip 1 hypervisor örnekleri arasında Microsoft Hyper-V ve VMware ESXi bulunmaktadır.

Tip 2 Hypervisorler

Tip 2 hypervisorler, ana makinenin işletim sistemi üzerine kurulur ve donanım kaynaklarına erişim çağrılarını işletim sistemi yönetir. Genellikle belirli kullanım durumları için son kullanıcı sistemlerinde kullanılırlar. Örneğin, bir geliştiricinin bir uygulama oluşturmak için özel bir ortam yaratması veya bir veri analistinin izole bir ortamda bir uygulamayı test etmesi gibi. Tip 2 hypervisor örnekleri arasında VMware Workstation ve Oracle VirtualBox yer alır.

İşlem ve Sistem Sanal Makineleri

VM’ler sıklıkla yönetildikleri hypervisor tipine veya destekledikleri iş yükü türlerine göre sınıflandırılırlar. Ancak VM’ler ayrıca işlem ya da sistem VM’leri olarak da kategorize edilebilir.

İşlem VM’leri

Bir işlem VM’i, tek bir işlemi bir uygulama olarak çalıştıran geçici, platformdan bağımsız bir programlama ortamıdır. Bu ortam, altta yatan donanım veya işletim sistemiyle ilgili ayrıntıları gizleyen yüksek seviyeli bir soyutlama sağlar. Bir işlem VM’i, işlem başladığında oluşturulur ve işlem sona erdiğinde yok edilir. İşlem VM’lerine örnek olarak Java sanal makineleri ve Microsoft’un .NET çerçevesinin bir parçası olan Common Language Runtime gösterilebilir.

Sistem VM’leri

Bir sistem VM’i, kendi işletim sistemini çalıştıran ve fiziksel bir makineye benzer bir şekilde uygulamaları ve hizmetleri çalıştırmak için tam bir ortam sağlayan fiziksel bir sunucu üzerinde barındırılan tamamen sanallaştırılmış bir ortamdır. Sistem VM’leri, donanım kaynaklarını sanallaştırmak ve VM ortamlarına sunmak için bir hypervisor kullanır. VMware vSphere ve Microsoft Hyper-V gibi sanallaştırma platformları tarafından desteklenen VM’ler, sistem VM’lerine örnek olarak verilebilir.

Sanal Makine (VM) Kullanımının Faydaları

Modern uygulama teknolojileri ve konteynerler gibi yenilikler sanal makine kullanımını etkilemiş olsa da, hala birçok kuruluş çeşitli avantajlarından dolayı VM kullanmaya devam etmektedir. Sanal makineler, farklı işletim sistemlerine sahip birden fazla ortamı yönetmeyi kolaylaştırır, aynı zamanda yedeklemeler, felaket kurtarma, yeni dağıtımlar ve temel sistem yönetim görevlerini basitleştirmek için idealdir.

Maliyetleri Düşürme ve Verimliliği Artırma

Sanal Makine, fiziksel donanım sistemlerine olan ihtiyacı azaltarak maliyetleri sınırlar. VM’ler, sunucularıbirleştirmeye ve donanım kaynaklarını dağıtımlara kıyasla daha iyi kullanmaya yardımcı olur, bu da birçok kuruluşun veri merkezlerinde çeşitli kullanım durumları ve iş yükleri için VM’leri yaygın şekilde dağıtmasını sağlar.

Tek bir sunucuda birden fazla VM çalıştırmak, iş yüklerini kapasitenin altında çalışan birden fazla sunucuya yayma ihtiyacını azaltır. Daha az sunucuda iş yüklerini birleştirmek, daha az fiziksel sistem kurup bakımını yapma gereksinimi anlamına gelir. Bu, ilişkili bakım maliyetlerini ve güç ile soğutma talebini azaltarak sermaye ve işletme giderlerinde tasarruf sağlar.

Bilişim Teknolojileri Yönetimini ve Yöneticiliğini Basitleştirme

Kuruluşlar, genellikle farklı işletim sistemlerine ve işlem gücüne ihtiyaç duyan çoklu uygulamaları aynı anda çalıştırmak için sanal makineleri’leri tercih eder. Örnekler arasında eski uygulamaların diğer iş yükleriyle birlikte çalıştırılması, birden çok web sunucusunun küçük veritabanları ile test edilmesi ve aynı sunucunun yazılım ile bir müşteri hizmetleri veritabanını çalıştırması bulunabilir. DevOps ekipleri de sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) pipeline’ının bir parçası olarak VM’leri kullanabilir.

VM’ler, tek bir sunucuda farklı işletim sistemleri ve uygulamaları çalıştırabilen izole, bağımsız ortamlar sağlar.

Yöneticiler, geliştiriciler ve testçiler, çoğu sanallaştırma platformunda merkezi bir arayüzden birden fazla VM’yi hızlı bir şekilde dağıtabilir ve yönetebilir, hatta bu VM’ler birden fazla bilgisayar üzerinde dağılmış olsa bile. Bu, kuruluşların birden fazla sunucu satın alma ihtiyacını ortadan kaldırarak veya içerik çatışmalarıyla uğraşmadan eski ve iş uygulamalarını gerektikleri ortamlarda dağıtmalarını sağlar.

Ölçeklenebilirlik ve Esneklik Artırma

VM’ler, uygulamaları ölçeklendirmeyi ve dalgalanan iş yüklerini karşılamayı kolaylaştırır, bu da sanallaştırmanın bulut bilişim ve hiper birleşik altyapı (HCI) gibi sistemlerde neden önemli bir rol oynadığının bir nedenidir. IT ekipleri, VM’leri konak sunucular arasında ve şirket içi ile bulut ortamları arasında taşıyabilir, kopyalayabilir ve yeniden atayabilir. Bu, donanım kaynak kullanımını iyileştirmenin yanı sıra uygulamaları ölçeklendirmeyi de kolaylaştırır.

Güçlendirilmiş Güvenlik

Kuruluşlar, sunulan ek güvenlik katmanı nedeniyle de VM’leri tercih eder. VM’ler izole ortamlarda faaliyet gösterdikleri için, siber saldırılara karşı ek bir koruma seviyesi sağlarlar.

Sanal Makineler, snapshot ve yedekler gibi özellikleri destekler; bu da yöneticilerin tehlike altındaki bir VM’yi son bir yedek veya snapshot’a geri yükleyerek silebilir veya geri alabilir. Tehlike altındaki VM host ve diğer VM’lerden izole olduğu için, tehdit yalnızca o VM ile sınırlı kalır.

Sanal Makine (VM) Kurulumu

Sanal makine kurulum süreci, kullanılan sanallaştırma platformuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Çoğu platform, VM oluşturma ve dağıtım sürecini kolaylaştırmak için sihirbazlar ve diğer özellikler sunar.

Örneğin, VMware vSphere‘da bir yönetici, bir şablon veya klon kullanarak veya sıfırdan tek bir VM oluşturarak VM’yi kurabilir. VMware vSphere ile birlikte gelen Yeni Sanal Makine sihirbazı, kullanıcıyı yeni bir VM oluşturma sürecinden veya bir şablon veya klon temel alınarak VM kurulumundan adım adım geçirir.

VM Yönetimi

VM kullanımı, genellikle genel sistem yönetimi en iyi uygulamaları ve VM’leri yönetmek için tasarlanmış araçlar aracılığıyla ele alınabilen birkaç önemli yönetim düşüncesi ile birlikte gelir.

VM’leri birleştirmenin bazı riskleri vardır; bu riskler kaynakların aşırı kullanımı veya fiziksel donanım arızası nedeniyle birden fazla VM’de yaşanan kesintiler gibi durumları içerir.

Maliyet tasarrufu

Daha fazla VM aynı donanım platformunu paylaştıkça artar ancak risk de artar: Bir donanıma yüzlerce VM yerleştirilebilir ancak bir donanım platformu arızası, düzinelerce veya yüzlerce VM’i etkileyebilir. VM’leri proaktif olarak yedeklemek bu riskleri hafifletmeye yardımcı olabilir.

 

VM Platform Sağlayıcıları

Çok sayıda sağlayıcı sanallaştırma platformları sunmaktadır.

VMware vSphere

Kubernetes için yerel destek içeren yaygın olarak kullanılan bir sanallaştırma platformudur. VMware vSphere oldukça ölçeklenebilir olup, SAP HANA gibi yüksek performanslı uygulamaları destekleyebilir.

Citrix Hypervisor

önceleri Citrix XenServer olarak bilinir, Xen Project açık kaynak hipervizörüne dayanan yüksek performanslı bir hipervizördür. Citrix Hypervisor, sanal uygulama ve masaüstü yüklerinin yanı sıra Windows ve Linux sanal sunucular için optimize edilmiştir. Yöneticiler, başarısız olanlarda VM’leri başka bir sunucuda yeniden başlatmak için politikalar yapılandırabilir.

Microsoft Hyper-V

yöneticilerin Windows üzerinde VM’ler oluşturmasını ve yönetmesini sağlar. Hyper-V, Windows Server platformunun entegre bir bileşeni olup, Windows Server ortamlarında uygulamaları basitleştirir. Hem Windows hem de Linux VM’leri destekler ve VM’leri kolayca taşıma, dağıtma veya çoğaltma özellikleri içerir.

Red Hat Virtualization

Red Hat Enterprise Linux işletim sistemi ve Kernel tabanlı VM (KVM) sanallaştırma modülü üzerine inşa edilmiş bir işletme sanallaştırma platformudur. Platform, misyon kritik uygulamaları ve kaynak yoğun yükleri destekleyebilir ve Red Hat OpenStack, OpenShift ve Ansible ile entegre bir şekilde gelir.

KVM dışında, oVirt ve Proxmox Virtual Environment gibi birçok açık kaynak sanallaştırma ürünü de VM pazarında yerini almıştır.

Bulut bilişim, sanallaştırmadan yoğun şekilde yararlansa da, platforma kendi servis sağlama ve geri ödeme gibi ek teknolojiler katmaktadır. Örneğin, sanallaştırılmış bir veri merkezinde, IT personeli yeni bir proje ya da kullanıcı talebi temelinde yeni VM’ler oluşturabilir. Ancak bulut ortamında bir son kullanıcı, kendi isteğine göre VM’ler için gereken kaynakları seçebilir ve fiziksel ekipmanla ilgilenmesine gerek kalmadan veya bir yöneticinin yardımına ihtiyaç duymadan kaynakları belirleyebilir.

Sanallaştırma Çözümleri için Neden İHS Teknoloji’yi Tercih Etmelisiniz?

Sanallaştırma çözümleri, işletmelerin donanım maliyetlerini azaltırken aynı zamanda esneklik, ölçeklenebilirlik ve güvenlik sağlar. İHS Teknoloji olarak, sanallaştırma teknolojileri alanında müşteri ihtiyaçlarına göre destek veren alanında uzman destek ekibi ile her ölçekteki işletmenin ihtiyaç duyduğu sanallaştırma çözümlerini karşılamak için hazırız.

İHS Teknoloji; yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir sanallaştırma çözümleri sunarak işletmenizin verimliliğini artırmanıza ve IT altyapınızı güçlendirmenize yardımcı olur. Gelişmiş sanallaştırma çözümleri için bizimle iletişime geçin; birlikte işletmenizin geleceğini şekillendirelim.

Related articles