Siber Güvenlik Nedir? Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Günümüzde internet bağlantılı sistemlerin ve verilerin korunması her zamankinden daha kritik hale gelmiştir. İşletmelerin ve kişisel kullanıcıların karşı karşıya kaldığı siber tehditlerin sayısı ve karmaşıklığı hızla artarken, siber güvenlik stratejileri ve uygulamaları da aynı hızda gelişmek zorundadır. Bu makalede, siber güvenliğin temel kavramlarını, önemli tehdit türlerini ve işletmelerin bu tehditlere karşı nasıl savunma yapabileceğini ele alacağız.

Siber Güvenlik Nedir?

Siber güvenlik, internet bağlantılı sistemlerin, yani donanım, yazılım ve verilerin, siber tehditlere karşı korunmasıdır. Hem bireyler hem de işletmeler, veri merkezlerine ve diğer sistemlere izinsiz erişimi engellemek için siber güvenlik uygulamalarını kullanır.

Etkili bir siber güvenlik stratejisi, bir kuruluşun veya kullanıcının sistemlerini ve hassas verilerini erişim, değiştirme, silme, yok etme veya fidye karşılığı ele geçirme amaçlı kötü niyetli saldırılara karşı güçlü bir koruma sağlayabilir. Siber güvenlik, aynı zamanda bir sistem veya cihazın çalışmasını devre dışı bırakmayı veya aksatmayı amaçlayan saldırıları da önlemekte önemli bir rol oynar.

Potansiyel erişim noktaları veya saldırı yüzeylerinde çok katmanlı bir koruma sağlamak, ideal bir siber güvenlik yaklaşımının temelini oluşturur. Bu, veri, yazılım, donanım ve bağlı ağlar için koruyucu bir katman içermelidir. Ayrıca, bir organizasyondaki tüm çalışanlar, bu uç noktalara erişim hakkına sahipse, uygun uyumluluk ve güvenlik süreçleri konusunda eğitilmelidirler. Kuruluşlar ayrıca tehditlere karşı bir başka koruma katmanı olarak birleşik tehdit yönetim sistemleri gibi araçlar kullanır. Bu araçlar, potansiyel tehditleri tespit etmek, izole etmek ve iyileştirmekle birlikte, ek bir işlem gerekmesi durumunda kullanıcıları uyarır.

Siber saldırılar, çeşitli yollarla sistemlerin çalışmasını aksatabilir veya devre dışı bırakabilir, bu yüzden güçlü bir siber güvenlik stratejisi oluşturmak her organizasyonun kaçınılmaz bir parçasıdır. Ayrıca kuruluşlar, başarılı bir siber saldırı durumunda hızla toparlanabilmek adına bir felaket kurtarma planına sahip olmalıdır.

 

Siber Güvenlik Neden Önemlidir?

Modern işletmelerde kullanıcı, cihaz ve program sayısının artmasıyla birlikte, hassas veya gizli bilgilerin miktarı da artıyor. Bu durum, siber güvenliği her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Ancak, siber saldırganların ve saldırı tekniklerinin sayısı ve sofistikasyonu, bu sorunu daha da karmaşık hale getiriyor.

Doğru bir siber güvenlik stratejisi ve en iyi güvenlik uygulamaları konusunda eğitimli personel olmadan, kötü niyetli kişiler bir şirketin operasyonlarını tamamen durma noktasına getirebilir.

 

Siber Güvenliğin Unsurları ve Nasıl İşler?

Siber güvenlik alanı, organizasyon içinde koordine edilmesi gereken birkaç farklı bölüme ayrılabilir. Bu bölümler şunlardır:

 • Uygulama güvenliği
 • Bilgi veya veri güvenliği
 • Ağ güvenliği
 • Felaket kurtarma ve iş sürekliliği planlaması
 • Operasyonel güvenlik
 • Bulut güvenliği
 • Kritik altyapı güvenliği
 • Fiziksel güvenlik
 • Son kullanıcı eğitimi

Sürekli değişen tehdit ortamında siber güvenliği sürdürmek, tüm organizasyonlar için bir zorluk teşkil eder. Geleneksel yaklaşımlar, yani kaynakların bilinen en büyük tehditlere karşı korunmaya yönlendirilmesi, artık yeterli bir taktik değildir. Değişen güvenlik risklerine ayak uydurmak için daha proaktif ve uyum sağlayan yaklaşımlar gereklidir. Örneğin, ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), bilinen ve bilinmeyen tehditlere karşı savunma yapmak için sürekli izleme ve gerçek zamanlı değerlendirmelerin benimsenmesini önerir.

 

Siber Güvenliğin Faydaları Nelerdir?

Siber güvenlik uygulamalarını hayata geçirmenin ve sürdürmenin faydaları şunlardır:

 • Siber saldırılara ve veri ihlallerine karşı iş koruması
 • Veri ve ağların korunması
 • Yetkisiz kullanıcı erişiminin önlenmesi
 • Bir ihlal sonrası iyileşme süresinin iyileştirilmesi
 • Son kullanıcılar ve uç noktalar için koruma sağlanması
 • Yasal uyumluluk
 • İş sürekliliği
 • Geliştiriciler, iş ortakları, müşteriler, hissedarlar ve çalışanlar için şirketin itibarına ve güvenine olan güvenin artması

Bu başlıklar altında siber güvenlik, sadece verilerin ve sistemlerin korunması değil, aynı zamanda bir şirketin tüm operasyonel bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini güvence altına almayı hedefler.

 

Siber Güvenlik Tehdit Türleri

Yeni teknolojiler, güvenlik trendleri ve tehdit istihbaratı ile güncel kalmak zorlu bir görevdir. Bu, bilgileri ve diğer varlıkları siber tehditlerden korumak için gereklidir. Siber tehditler farklı şekillerde ortaya çıkabilir:

Zararlı Yazılım (Malware)

Zararlı yazılım, kullanıcı bilgisayarlarına zarar vermek için kullanılan her türlü dosya veya programı ifade eder. Solucanlar, virüsler, Truva atları ve casus yazılımlar gibi çeşitli zararlı yazılım türleri vardır.

Fidye Yazılım (Ransomware)

Fidye yazılımı, saldırganın kurbanın bilgisayar sistemindeki dosyaları genellikle şifreleme yoluyla kilitleyip, bu dosyaların şifresini çözmek ve açmak için ödeme talep ettiği bir tür kötü yazılımdır.

Sosyal Mühendislik (Social Engineering)

İnsan etkileşimine dayalı bir saldırıdır. Kullanıcıları güvenlik prosedürlerini ihlal etmeleri ve genellikle koruma altındaki hassas bilgileri vermeleri için kandırır.

Oltalama (Phishing)

Oltalama (Phishing), genellikle tanınmış kaynaklardan gönderilmiş gibi görünen sahte e-posta veya kısa mesajların kullanıldığı bir sosyal mühendislik türüdür. Rasgele yapılan bu saldırıların amacı, kredi kartı bilgileri veya oturum açma bilgileri gibi hassas verileri çalmaktır.

Hedefli Oltalama (Spear Phishing)

Hedefli oltalama (Spear Phishing), belirli bir kullanıcıyı, kurumu veya işletmeyi hedef alan bir oltalama türüdür.

İç Tehditler (Insider Threats)

İnsanlar tarafından, (örneğin çalışanlar, taşeronlar veya müşteriler) neden olunan güvenlik ihlallerini ifade eder. İç tehditler, kötü niyetli ya da ihmal kaynaklı olabilir.

Dağıtılmış Hizmet Engelleme (DDoS) Saldırıları

DDoS Saldırıları çok sayıda sistemin, örneğin bir sunucunun, web sitesinin veya ağ kaynağının trafiğini bozduğu saldırılardır. Hedefe mesajlar, bağlantı talepleri veya veri paketleri göndererek sistemi yavaşlatabilir veya çökmesine neden olabilir ve bu da trafiğin kullanımını engeller ve servisler çalışmaz hale gelir.

Gelişmiş Kalıcı Tehditler (APT)

Uzun süreli hedeflenen saldırılar olup, bir saldırganın bir ağa sızarak uzun bir süre fark edilmeden kalmasıdır. APT’nin amacı, veri çalmaktır.

Ortadaki Adam Saldırıları (MitM)

İki taraf arasında iletişim kurulduğunu düşünen taraflar arasına girip, mesajları yakalayan ve ileten saldırılardır.

SQL Enjeksiyonu (SQL Injection)

Saldırganların, bir web uygulaması veritabanına erişim sağlamak için bir veritabanı sorgusuna zararlı SQL kodu ekledikleri bir tekniktir. SQL enjeksiyonu, hassas verilere erişim sağlar ve saldırganların zararlı SQL ifadeleri çalıştırmasına olanak tanır.

 

Diğer Yaygın Saldırı Türleri

Botnetler, sürükle-bırak indirme saldırıları, exploit kitleri, kötü amaçlı reklamlar (malvertising), sesli oltalama (vishing), kimlik bilgisi doldurma saldırıları, siteler arası komut dosyası çalıştırma saldırıları (XSS), tuş kaydediciler (keyloggers), solucanlar ve sıfır gün açıkları (zero-day exploits) gibi diğer yaygın saldırı türleri de bulunmaktadır.

Siber Güvenlikte Karşılaşılan En Önemli Zorluklar

Siber güvenlik, sürekli olarak siber saldırılar, veri kaybı, gizlilik, risk yönetimi ve değişen siber güvenlik stratejileri tarafından zorlanmaktadır. Siber saldırıların sayısının azalmayacağı ve yeni giriş noktaları ile saldırı yüzeylerinin artması gibi öngörüler göz önünde bulundurulduğunda, ağları ve cihazları güvence altına alma ihtiyacı giderek artıyor. Sürekli ilgi gerektiren ana zorluklar:

Evrilen Tehditler

Siber güvenliğin en problemli yönlerinden biri güvenlik risklerinin sürekli olarak evrilmesidir. Yeni teknolojiler geliştikçe ve kullanılmaya başlandıkça yeni saldırı yöntemleri de ortaya çıkmaktadır. Bu değişimlere ayak uydurmak ve uygulamaları sürekli olarak bu yeni tehditlere karşı güncellemek zorlayıcıdır. Özellikle yeterli personel veya kaynaklara sahip olmayan küçük işletmeler için bu durum daha da zordur.

Veri Yığını

Kuruluşlar, hizmetlerini kullanan bireyler hakkında pek çok veri toplama potansiyeline sahiptir. Daha fazla veri toplandıkça, bu verilerin kötü niyetli kişiler tarafından çalınma riski de artar. Örneğin, bulut ortamında kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII) saklayan bir kuruluş, fidye yazılımı saldırısına maruz kalabilir.

Siber Güvenlik Farkındalığı Eğitimi

Siber güvenlik programları çalışanların eğitimini de içermelidir. Çalışanlar, dizüstü bilgisayarları veya mobil cihazları aracılığıyla iş yerine tehdit ve açıklar getirebilirler. Örneğin, kimlik avı e-postalarındaki bağlantılara tıklayarak veya eklentileri indirerek istemeden şirketi tehlikeye atabilirler. Düzenli güvenlik farkındalığı eğitimleri, çalışanların şirketlerini siber tehditlerden koruma konusunda üzerlerine düşeni yapmalarına yardımcı olabilir.

İş Gücü Eksikliği ve Beceri Açığı

Bir diğer siber güvenlik zorluğu, nitelikli siber güvenlik personelinin eksikliğidir. Şirketlerin topladığı ve kullandığı veri miktarı arttıkça, bu verileri analiz edecek, yönetecek ve olaylara müdahale edecek siber güvenlik personeline duyulan ihtiyaç da artar.

Tedarik Zinciri Saldırıları ve Üçüncü Taraf Riskleri

Kuruluşlar güvenliği sağlamak için ellerinden geleni yapabilirler, ancak ağlarına erişen partnerler, tedarikçiler ve üçüncü taraf satıcılar güvenlik önlemlerine dikkat etmezlerse tüm çabalar boşa gidebilir. Yazılım ve donanım tabanlı tedarik zinciri saldırıları giderek zorlaşan güvenlik zorluklarıdır. Şirketler, tedarik zincirinde üçüncü taraf risklerini ele almalı ve yazılım tedarik sorunlarını azaltmalıdır.

 

Siber Güvenlikte En İyi Uygulamalar

Siber saldırı ihtimalini minimize etmek için aşağıdaki tavsiyeleri uygulamak önemlidir:

Yazılımı Güncel Tutun: Tüm yazılımların, özellikle antivirüs yazılımlarının güncel olduğundan emin olun. Bu, yazılım şirketlerinin zaten güncellemelerle düzelttiği bilinen açıkların saldırganlar tarafından kullanılmasını engeller.

Varsayılan Kullanıcı Adları ve Parolaları Değiştirin: Fabrika ayarlarında kalan varsayılan kullanıcı adları ve parolalar, kötü niyetli kişiler tarafından kolayca tahmin edilebilir ve ağa erişim sağlanabilir.

Güçlü Parolalar Kullanın: Çalışanlar, harf, rakam ve sembol kombinasyonları kullanarak zor tahmin edilebilen parolalar seçmelidir. Parolaların sık sık değiştirilmesi de önemlidir.

Çok Faktörlü Doğrulama (MFA) Kullanımı: İki veya daha fazla kimlik doğrulama bileşeni gerektiren MFA kullanımı, kötü niyetli kişilerin cihaz veya sisteme erişim şansını azaltır.

Çalışanları Güvenlik Farkındalığı Konusunda Eğitin: Çalışanların, zararsız görünen eylemlerin nasıl sistemleri tehlikeye atabileceğini anlamalarını sağlayın. Bu eğitimler, çalışanların şüpheli e-postaları tespit edebilmesini de içermelidir.

Kimlik ve Erişim Yönetim Sistemi (IAM) Uygulayın: IAM, bir kuruluştaki her kullanıcının rol ve erişim ayrıcalıklarını ve hangi koşullarda belirli verilere erişebileceğini tanımlar.

Saldırı Yüzeyi Yönetim Sistemi Uygulayın: Bu süreç, bir kuruluşun BT altyapısındaki tüm potansiyel açık varlıkların sürekli olarak keşfedilmesi, envanterlenmesi, sınıflandırılması ve izlenmesini içerir.

Güvenlik Duvarı Kullanımı: Güvenlik duvarları gereksiz dışa doğru trafiği kısıtlayarak, potansiyel olarak zararlı içeriğe erişimi engeller.

Felaket Kurtarma Süreci Uygulamak: Başarılı bir siber saldırı durumunda, bir felaket kurtarma planı, bir kuruluşun operasyonlarını sürdürmesine ve kritik verilerini geri yüklemesine yardımcı olur.

Otomasyonun Siber Güvenlikte Kullanımı

Otomasyon, şirketlerin artan ve karmaşıklaşan siber tehditlere karşı korunmasında önemli bir bileşen haline gelmiştir. Yüksek hacimli veri akışlarının olduğu alanlarda yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi kullanmak, siber güvenliği üç ana kategoride geliştirebilir:

Tehdit Tespiti: AI platformları, verileri analiz edebilir ve bilinen tehditleri tanıyabilir, ayrıca geleneksel güvenliği aşan yeni keşfedilen saldırı tekniklerini kullanan yeni tehditleri tahmin edebilir.

Tehdit Yanıtı: AI platformları, güvenlik korumalarını oluşturur ve otomatik olarak uygulamaya koyar.

İnsan Gücü Takviyesi: AI, düşük riskli alarmların otomatik olarak önceliklendirilmesini ve büyük veri analizini otomatikleştirerek insanları daha karmaşık görevler için serbest bırakabilir.

Otomasyonun siber güvenlikte diğer faydaları arasında saldırı sınıflandırması, kötü amaçlı yazılım sınıflandırması, trafik analizi ve uyumluluk analizi bulunmaktadır.

 

Siber Güvenlik Satıcıları ve Araçları

Siber güvenlik alanındaki satıcılar, aşağıdaki kategorilerde güvenlik ürünleri ve hizmetleri sunar:

 

Siber Güvenlik Teknolojisindeki Gelişmeler

Yeni teknolojiler geliştikçe, siber güvenlik pratiklerinde de ilerlemeler uygulanabilir. Siber güvenlikteki bazı yenilikçi teknoloji trendleri:

AI ile Güvenlik Otomasyonu

Yapay zekâ ve makine öğrenimi, saldırganlara yardımcı olabileceği gibi siber güvenlik görevlerini otomatikleştirmek için de kullanılabilir. Yapay zeka, büyük veri hacimlerini analiz ederek potansiyel tehditleri tespit etmede ve zafiyetler için olası çözümler önermede faydalıdır.

Sıfır Güven Mimarisi

Sıfır güven prensipleri, hiç kimsenin ya da cihazın doğrulanmadan güvenilmeyeceğini varsayar. Bu yaklaşımı uygulamak, siber güvenlik olaylarının sıklığını ve şiddetini azaltabilir.

Davranışsal Biyometri

Bu siber güvenlik yöntemi, kullanıcı davranışlarını analiz etmek için makine öğrenimini kullanır. Kullanıcıların cihazlarıyla etkileşim biçimlerini analiz ederek, hesaplarına başkalarının erişip erişmediğini tespit edebilir.

Yanıt Kapasitelerinde Sürekli İyileştirme

Organizasyonlar, büyük ölçekli fidye yazılımı saldırılarına sürekli olarak hazırlıklı olmalıdırlar. Bu sayede, tehditlere herhangi bir fidye ödemeden ve kritik veri kaybı yaşanmadan doğru yanıt verebilirler.

Kuantum Bilgisayarlar

Henüz emekleme aşamasında olan bu teknoloji, siber güvenlik pratikleri üzerinde büyük bir etki yaratacak ve kuantum kriptografi gibi yeni kavramları tanıtacaktır.

Siber güvenliğin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için sürekli dikkat ve takip gereklidir. Kendi siber güvenlik uygulamalarınızı geliştirmek için en iyi uygulamaları ve ipuçlarını kullanabilirsiniz.

Siber Güvenlik Çözümleri İçin Neden İHS Teknoloji’yi Tercih Etmelisiniz?

İHS Teknoloji olarak, işletmelerin siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş kapsamlı çözümler sunuyoruz. Her bir çözümümüz, işletmelerin dijital varlıklarını korumak için özel olarak tasarlanmıştır.

Mobil Cihaz Yönetimi ve Mobil Tehdit Koruması

Mobil cihazların iş süreçlerindeki artan kullanımı ile birlikte, bu cihazların güvenliği kritiktir. İHS Teknoloji olarak, mobil cihaz yönetimi ve mobil tehdit koruması hizmetlerimizle işletmelerin taşınabilir cihazlarını koruma altına alıyoruz. Bu çözümler, cihazların yanlış kullanımını önler ve mobil tehditlere karşı güçlü bir savunma sağlar.

Mobil Cihaz Yönetimi Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.

 

Kimlik Erişim ve Yönetimi

Çalışanların sisteme güvenli bir şekilde erişimini sağlamak, işletmelerin güvenlik stratejilerinin temel taşlarından biridir. Kimlik erişim ve yönetim hizmetlerimizle, kullanıcıların doğru izinlerle sistemlere ve verilere erişmesini sağlıyoruz. Bu, hem iç hem de dış tehditlere karşı güvenliği artırır.

Kimlik Erişim ve Yönetimi Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.

 

Fraud Tespit ve Engelleme

Finansal kayıpları ve itibar risklerini minimize etmek için, fraud tespit ve engelleme çözümlerimiz etkin bir şekilde çalışır. Kapsamlı analiz ve izleme tekniklerimizle, işletmelerin dolandırıcılık faaliyetlerini hızlı bir şekilde tespit edebilmesi ve önleyebilmesi mümkündür.

Fraud Tespit ve Engelleme Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.

 

Sızma Testleri

Siber güvenlik açıklarını önceden belirlemek için sızma testleri hizmetleri sunuyoruz. Bu testler, sistemlerinizi olası güvenlik açıklarına karşı proaktif olarak değerlendirmemize olanak tanır. Güvenlik zafiyetlerini belirleyerek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyoruz.

Sızma Testi Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.

 

Uç Nokta Güvenliği

Uç nokta güvenliği çözümlerimiz, tüm cihazları siber tehditlerden koruyarak kapsamlı bir savunma hattı oluşturur. İHS Teknoloji olarak, cihazlarınızı ve verilerinizi koruma altına alarak, iş sürekliliğini garanti altına alıyoruz.

Uç Nokta Güvenliği Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.

 

Zararlı Yazılım Tespiti

Kötü amaçlı yazılımlar, iş verimliliğini düşürebilir ve veri kayıplarına yol açabilir. Zararlı yazılım tespiti çözümlerimizle, kötü amaçlı yazılımlara karşı anında müdahale edebiliyor ve sistemlerinizi koruma altına alıyoruz.

Zararlı Yazılım Tespiti Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.

 

İHS Teknoloji olarak, işletmelerin siber güvenlik stratejilerini güçlendirmek için sürekli olarak en yeni teknolojileri ve en iyi uygulamaları benimsiyoruz. Geniş kapsamlı ve yenilikçi çözümlerimizle, işletmelerin verilerini ve operasyonlarını korumaya yönelik güvence sağlıyoruz. Bu sayede, işletmeler sadece verilerini değil, aynı zamanda operasyonlarının bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini de güvence altına alabilirler. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefleyerek, siber güvenlik alanında öncü çözümler sunmaya devam ediyoruz.

Related articles