IAM (Kimlik ve Erişim Yönetimi) Nedir? Neden İHS Teknoloji?

Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM), günümüzün hızla dijitalleşen dünyasında kurumların iç ve dış tehditlere karşı korunmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu sistemler, kullanıcıların doğru kimlik doğrulama ve yetkilendirme süreçleri aracılığıyla uygun erişim düzeylerine sahip olmalarını sağlayarak veri ihlallerini önlemede ve düzenleyici uyumluluk sağlamada büyük öncelik ve önem taşır.. Gelişen teknolojiler ve artış gösteren siber tehditler göz önünde bulundurulduğunda, IAM çözümleri işletmeler için vazgeçilmez hale gelmiştir. Bu makalede, IAM’ın işleyişini, kritik önemini ve modern iş dünyasında nasıl entegre edilip kullanıldığını detaylı bir şekilde ele alacağız. 

IAM (Kimlik ve Erişim Yönetimi) Nedir?

IAM – Kimlik ve Erişim Yönetimi , elektronik veya dijital kimliklerin yönetimini kolaylaştıran iş süreçleri, politikalar ve teknolojiler bütünüdür.

IAM ile, organizasyonlarındaki kritik bilgileri ve bunların kullanıcı erişimini kontrol edilebilir. IAM için kullanılan sistemler arasında tek oturum açma (SSO) sistemleri, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ve ayrıcalıklı erişim yönetimi bulunmaktadır. Bu teknolojiler ayrıca kimlik ve profil verilerini güvenli bir şekilde saklama ve yalnızca gerekli ve ilgili olan verilerin paylaşıldığından emin olmak için veri yönetim işlevleri sağlar.

IAM sistemleri yerinde (on premises), üçüncü bir taraf sağlayıcı tarafından bulut tabanlı abonelik modeli aracılığıyla veya hibrit bir modelde dağıtılabilir.

Temel anlamda, IAM aşağıdaki bileşenleri kapsar:

 1. Bir sistemde bireylerin nasıl tanımlandığı (kimlik yönetimi ile kimlik doğrulama arasındaki farkı anlamak);
 2. Bir sistemde rollerin nasıl tanımlandığı ve bireylere nasıl atandığı;
 3. Bir sistemde bireylerin ve rollerinin eklenmesi, kaldırılması ve güncellenmesi;
 4. Bireylere veya birey gruplarına erişim seviyeleri atama;
 5. Sistemin kendisini korumak ve sistemin içindeki hassas verileri korumak.

 

IAM – Identity Access Management Neden Önemlidir?

Kurumsal kaynaklara erişimi koruma altına alma konusunda sektör liderleri ve BT departmanları sürekli artan düzenleyici ve kurumsal baskı altındadır. Bu nedenle, kullanıcı ayrıcalıklarını atama ve takip etme işlemlerini manuel ve hata yapmaya açık süreçlere dayanarak yapamazlar. IAM, bu görevleri otomatikleştirir ve yerel veya bulut üzerindeki tüm kurumsal varlıkların erişim kontrolünü ve denetimini ayrıntılı bir şekilde sağlar.

Artan biyometrik, davranış analitikleri ve Yapay Zeka gibi özellikler listesi ile IAM, yeni güvenlik anlayışı için oldukça uygun bir hale gelmiştir. Örneğin, IAM’ın son derece dağıtılmış ve dinamik ortamlarda kaynak erişimini sıkı bir şekilde kontrol etme özelliği, endüstrinin güvenlik duvarlarından sıfır güven modellerine geçişi ve IoT’nin güvenlik gereksinimleri ile uyumlu hale gelmiştir.

BT profesyonelleri IAM’ın daha büyük bütçeye sahip büyük kuruluşlar için olduğunu düşünebilir, ancak gerçekte teknoloji her büyüklükteki şirketler için erişilebilir durumdadır.

 

Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) Nasıl Çalışır?

IAM çözümleri genellikle iki görevi yerine getirir:

 1. IAM; kullanıcının, yazılımın veya donanımın kim olduğunu teyit eder ve kimlik bilgilerini bir veritabanıyla doğrular. IAM bulut kimlik araçları, geleneksel kullanıcı adı ve şifre çözümlerinden daha güvenli ve esnektir.
 2. Kimlik erişim yönetimi sistemleri yalnızca uygun erişim düzeyini sağlar. Kullanıcı adı ve şifrenin tüm yazılım paketine erişim sağlamasının aksine, IAM içerik yönetimi sistemlerinde editör, izleyici ve yorumcu gibi dar erişim dilimleri sağlar.

 

Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Nasıl Çalışır?

 

IAM Ne Yapar?

IAM sistemleri şu temel işlevselliği sağlar:

Kullanıcı kimliklerini yönetmek

IAM sistemleri, kullanıcıları oluşturmak, değiştirmek ve silmek için kullanılan tek dizin olabilir veya bir veya daha fazla dizinle entegre olabilir ve bunlarla senkronize olabilir. Kimlik ve erişim yönetimi, kullanıcıların bir organizasyonun araçlarına özelleşmiş bir erişim türüne ihtiyaç duyduğunda yeni kimlikler de oluşturabilir.

Kullanıcıların oluşturulması ve kaldırılması

Hangi araçlara ve erişim seviyelerine (editör, izleyici, yönetici) bir kullanıcıya izin verileceğini belirtmek, sağlama olarak adlandırılır. IAM araçları, departman yöneticileriyle birlikte işlevsel bazlı erişim kontrolü (RBAC) temelinde tanımlanan politikalar üzerinden kullanıcıları sağlar.

Kullanıcılar genellikle işlevlerine dayalı olarak bir veya daha fazla role atanır ve RBAC IAM sistemi otomatik olarak erişim sağlar. Erişim sağlama işlemi tersine de işler; eski çalışanların sistemlere erişimini sürdürmesiyle karşılaşabilecek güvenlik risklerinden kaçınmak için, IAM organizasyonunuzun erişimlerini hızla kaldırmasını sağlar.

Kullanıcıları doğrulama

IAM sistemleri, bir kullanıcının kim olduklarını (söyledikleri kişi olup olmadıklarını) doğrulayarak onları doğrular. Bu güvenli doğrulama, çok faktörlü doğrulama (MFA) ve tercihen adaptif doğrulama anlamına gelmektedir.

Kullanıcıları yetkilendirme

Erişim yönetimi, bir kullanıcının bir araca hak ettiği tam düzeyde ve türde erişimi aldığından emin olur. Kullanıcılar ayrıca, büyük kullanıcı gruplarının aynı ayrıcalıklara sahip olması için gruplara veya rollere bölünebilir.

Raporlama

IAM araçları, platformda alınan çoğu eylemden sonra (giriş zamanı, erişilen sistemler ve doğrulama türü gibi) raporlar oluşturarak uyumluluğu sağlar ve güvenlik risklerini değerlendirir.

Tek Oturum Açma

Tek oturum açma (SSO) özelliğine sahip kimlik ve erişim yönetimi çözümleri, kullanıcıların bir portal yerine birçok farklı kaynağa kimliklerini doğrulamalarına olanak tanır. Kimlikleri doğrulandıktan sonra, IAM sistemi kullanıcı için diğer kaynaklara erişim için kimlik doğruluk kaynağı olarak hareket eder ve kullanıcının birçok şifreyi hatırlaması gerekliliğini ortadan kaldırır.

 

Kimlik Yönetimi ile Erişim Yönetimi Arasındaki Fark Nedir?

Kimlik yönetimi (Identity Management), sizin siz olduğunuzu teyit eder ve hakkınızda bilgi saklar. Bir kimlik yönetim veritabanı, iş unvanınız ve doğrudan raporlarınız gibi kimliğiniz hakkında bilgi içerir ve gerçekten veritabanında tarif edilen kişi olduğunuzu doğrular.

Erişim yönetimi, kimliğiniz hakkındaki bilgileri kullanarak hangi yazılım paketlerine erişim sağlayabileceğinizi ve eriştiğinizde ne yapabileceğinizi belirler.

 

IAM (Kimlik ve Erişim Yönetimi) Bileşenleri

IAM, BT’nin organizasyonlarındaki kritik bilgilere kullanıcı erişimini kontrol etmesini sağlar. IAM ürünleri, sistem yöneticilerinin kuruluş içindeki bireylerin rollerine dayanarak sistemlere veya ağlara erişimi düzenlemesini sağlayan rol tabanlı erişim kontrolü sunar.

Bu bağlamda erişim, bir kullanıcının dosyayı görüntüleme, oluşturma veya değiştirme gibi belirli bir görevi yerine getirme yeteneğidir. Roller, iş, yetki ve kuruluş içindeki sorumluluklara göre tanımlanır.

IAM sistemleri şunları yapmalıdır: kullanıcı giriş bilgilerini yakalamak ve kaydetmek, kullanıcı kimliklerinin kurumsal veritabanını yönetmek ve erişim ayrıcalıklarının tahsis edilmesini ve kaldırılmasını düzenlemek.

Bu, IAM için kullanılan sistemlerin şirket kullanıcı tabanının tüm yönleriyle denetim ve görünürlük sağlayan merkezi bir dizin hizmeti sağlaması gerektiği anlamına gelir.

Dijital kimlikler sadece insanlar için değildir; IAM, güven kurmaya yardımcı olmak için cihazların ve uygulamaların dijital kimliklerini yönetebilir.

IAM, bulutta kimlik doğrulama hizmeti veya kimlik hizmeti (IDaaS) olarak yönetilebilir. Her iki durumda da, üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı, kullanıcıları doğrulama ve kaydetme görevini üstlenir ve bilgilerini yönetir.

Tüm IAM seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için İHS Teknoloji’den danışmanlık alabilirsiniz.

IAM – Kimlik Erişim ve Yönemtimi’nin Faydaları

IAM teknolojileri, kullanıcı kimliklerini ve ilgili erişim izinlerini otomatik bir şekilde başlatmak, yakalamak, kaydetmek ve yönetmek için kullanılabilir. Bir organizasyon, IAM ile aşağıdaki faydaları elde eder:

 • Erişim ayrıcalıkları politikaya göre verilir ve tüm bireyler ve hizmetler doğru şekilde kimlik doğrulaması yapılarak, yetkilendirilir ve denetlenir.
 • Kimlikleri doğru bir şekilde yöneten şirketler, kullanıcı erişimini daha iyi kontrol ederek iç ve dış veri ihlallerinin riskini azaltır.
 • IAM sistemlerini otomatikleştirmek, ağlara manuel olarak erişim yönetimi yapmak için gerekecek çaba, zaman ve paranın azalması sayesinde işletmelerin daha verimli çalışmasını sağlar.
 • Güvenlik açısından, bir IAM araçlarının kullanılması, kullanıcı kimlik doğrulaması, doğrulama ve ayrıcalıklarla ilgili politikaları uygulamayı kolaylaştırabilir ve ayrıcalık aşması ile ilgili sorunları ele alabilir.
 • IAM sistemleri, şirketlerin hükümet düzenlemelerine daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olur ve kurumsal bilgilerin kötüye kullanılmadığını göstermelerini sağlar. Şirketler, denetim için gerekli olan herhangi bir verinin talep üzerine sağlanabileceğini de gösterebilir.
 • Şirketler, IAM araçlarını uygulayarak ve ilgili en iyi uygulamaları takip ederek rekabet avantajları elde edebilir.

 

Örneğin, IAM teknolojileri, işletmenin güvenliği tehlikeye atmadan ağlarına dışarıdan (müşteriler, ortaklar, yükleniciler ve tedarikçiler gibi) kullanıcıların erişimini mobil uygulamalar, yerinde uygulamalar ve SaaS üzerinden sağlamasına olanak tanır. Bu, daha iyi işbirliği, artan verimlilik, artırılmış üretkenlik ve azaltılmış işletme maliyetleri sağlar.

IAM Teknolojileri ve Araçları

IAM teknolojileri, kullanıcı oluşturma ve hesap kurulum sürecini basitleştirmek için tasarlanmıştır. Bu sistemler, hataları ve kötüye kullanım potansiyelini azaltacak kontrollü bir iş akışı ile bu süreçleri tamamlama süresini kısaltmalı ve otomatik hesap tamamlanmasına olanak tanımalıdır. Bir IAM sistemi ayrıca, yöneticilerin gelişen erişim rollerini ve haklarını anında görüntüleyip değiştirmesine olanak tanımalıdır.

Bu sistemler, süreçlerin hızı ve otomasyonunu, yöneticilerin erişim haklarını izlemek ve değiştirmek için ihtiyaç duydukları kontrolle dengelemelidir. Sonuç olarak, erişim taleplerini yönetmek için, merkezi dizinde, çalışan unvanları, iş birimi tanımlayıcıları ve konumları ile ilgili ayrıcalık seviyelerine otomatik olarak uyacak bir erişim hakları sistemi bulunmalıdır.

Bireysel taleplerin uygun şekilde kontrol edilebilmesi için iş akışlarına birden fazla inceleme seviyesi dahil edilebilir. Bu, yüksek düzeyde erişim için uygun inceleme süreçlerinin kurulmasını ve ayrıcalık sızmasının önlenmesi için mevcut hakların kolayca gözden geçirilmesini sağlar. Ayrıcalık sızması, kullanıcıların işlerini yapmak için ihtiyaç duyduklarından daha fazla erişim hakkının yavaş yavaş birikmesidir.

IAM sistemleri, belirli rol ve ayrıcalıklara sahip grupların kurulmasına esneklik sağlamalıdır, böylece erişim hakları çalışanların işlevsel rollerine dayanarak düzenli bir şekilde atayabilir. Sistem, aynı unvana ve iş yeri konumuna sahip çalışanların özelleştirilmiş veya biraz farklı ayrıcalıklara ihtiyaç duymaları durumunda ayrıcalıkların değiştirilmesi için talep ve onay süreçleri de sunmalıdır.

 

Dijital Kimlik Doğrulama Türleri

IAM ile işletmeler, kurumsal kaynaklara erişimi yetkilendirmek ve dijital kimliği kanıtlamak için çeşitli dijital kimlik doğrulama yöntemlerini uygulayabilirler.

Benzersiz Parolalar

Dijital kimlik doğrulamanın en yaygın türü benzersiz paroladır. Parolaları daha güvenli hale getirmek için bazı kuruluşlar, harfler, semboller ve sayıların kombinasyonunu gerektiren daha uzun veya karmaşık parolalar gerektirir. Kullanıcılar, parolalarını tek bir giriş noktasının arkasında otomatik olarak toplayamadıkları sürece, benzersiz parolaları hatırlamaları zor olabilir.

Önceden Paylaşılan Anahtar (PSK)

PSK, parolanın yetkili kullanıcılar arasında paylaşıldığı başka bir dijital kimlik doğrulama türüdür – örneğin bir ofis Wi-Fi şifresi düşünün. Bu tür kimlik doğrulama, bireysel parolalara göre daha az güvenlidir.

PSK gibi paylaşılan parolaların sık sık değiştirilmesi zahmetli olabilir.

Davranışsal Kimlik Doğrulama

Çok hassas bilgi ve sistemlerle uğraşırken, kuruluşlar davranışsal kimlik doğrulamayı kullanabilir ve daha ayrıntılı bir analiz için yazma dinamikleri veya fare kullanım özelliklerini inceleyebilir. Yapay zeka uygulanarak, bir kullanıcının veya makinenin davranışları olması gerekenin dışına çıktığında hızla tanınabilir ve sistemler otomatik olarak kilitlenebilir.

Biometrik Data

Modern IAM sistemleri, daha kesin kimlik doğrulama için biyometrik datayı kullanır. Örneğin, parmak izleri, irisler, yüzler, avuç içleri, yürüyüş biçimleri, sesler ve bazı durumlarda DNA dahil olmak üzere çeşitli biyometrik özellikleri toplarlar. Biyometrik veriler ve davranış temelli analizlerin, parolalardan daha etkili olduğu doğrulanmıştır.

Kişilerin Biyometrik veriye dayalı özellikleri toplanırken ve kullanılırken, şirketler şu etik alanları göz önünde bulundurmalıdır:

 • Veri güvenliği (biyometrik verilerin erişimi, kullanımı ve saklanması);
 • Şeffaflık (kolay anlaşılır açıklamaların uygulanması);
 • Seçeneklilik (müşterilere katılma veya katılmama seçeneği sunulması); ve
 • Biyometrik veri gizliliği (özel verilerin ne olduğunu anlama ve ortaklarla paylaşım kuralları).

 

Biyometrik verilere fazla güvenmek tehlikeli olabilir çünkü şirketin biyometrik verileri hacklenirse, kullanıcılar parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik bilgilerini şifrelerini değiştirdikleri gibi kolayca değiştiremezler, bu da işleri düzeltmeyi zorlaştırır.

Biyometrik dataların başka bir kritik teknik zorluğu, ölçeklendirilmesi pahalı olabilir; yazılım, donanım ve eğitim maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Şifresiz IAM’ye bağlanmadan önce, biyometrik kimlik doğrulamanın artılarını ve eksilerini anladığınızdan emin olun.

 

Kurumsal IAM Uygulaması

Herhangi bir IAM sistemi bir kuruluşa entegre edilmeden önce, işletmeler kimlik doğrulama ve erişim politikalarını geliştiren, uygulayan ve zorlayan kişilerin kim olacağını belirlemelidir. IAM, her departmanı ve her tür kullanıcıyı (çalışan, yüklenici, ortak, tedarikçi, müşteri vb.) etkilediği için, IAM ekibinin şirket işlevlerinin karışımını içermesi esastır.

Tüm IAM seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için İHS Teknoloji’den danışmanlık alabilirsiniz.

IAM – Kimlik Erişi ve Yönetimi’nin Zorlukları

Kullanıcıların etkileşimde bulunacağı uygulamalar, hizmetler, bileşenler ve diğer unsurların bir listesini yapın. Bu liste, kullanım varsayımlarının doğru olduğunu doğrulamada yardımcı olacak ve bir IAM ürünü veya hizmetinden ihtiyaç duyulan özellikleri seçmede belirleyici olacaktır.

Kuruluşun ortamlarının, örneğin bulut tabanlı uygulamalar ve yerinde uygulamalar, nasıl bir araya geldiğini anlayın.

IAM’nin iş için en önemli olduğu spesifik alanları bilin. Aşağıdaki soruları yanıtlamak yardımcı olacaktır:

 • Çok faktörlü kimlik doğrulama gerekli mi?
 • Müşteriler ve çalışanlar aynı sistemde desteklenmeli mi?
 • Otomatik sağlama ve devre dışı bırakma gerekiyor mu?
 • Hangi standartlar desteklenmeli?

Uygulamalar IAM’ın en iyi uygulamaları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır, bunlar arasında IAM başarısı için beklentilerin ve sorumlulukların belgelenmesi yer alır. İşletmeler ayrıca güvenliği ve kritik sistemleri kimlik etrafında merkezileştirmeye de özen göstermelidir. Belki de en önemlisi, kuruluşlar mevcut IAM kontrollerinin etkililiğini değerlendirebilecekleri bir süreç oluşturmalıdır.

IAM ve uyum

IAM, bir kullanıcının yalnızca iş görevlerini yerine getirmek için gerekli erişim haklarının verildiği en az yetki ilkesine ve hiçbir kişinin her görevden sorumlu olmadığı işlevlerin ayrılması ilkesine bağlı kalarak bu standardı karşılar. Önceden belirlenmiş ve gerçek zamanlı erişim kontrolünün bir kombinasyonu ile IAM, organizasyonların düzenleyici, risk yönetimi ve uyumluluk yükümlülüklerini karşılamasına olanak tanır.

Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) Hizmetleri İçin Neden IHS Teknoloji’yi Tercih Etmelisiniz?
Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) hizmetleri, işletmelerin dijital varlıklarını korumak, veri güvenliğini sağlamak ve iş süreçlerini verimli hale getirmek için hayati öneme sahiptir. IHS Teknoloji bu kritik alanda, yenilikçi çözümleri ve uzman hizmetleri ile öne çıkmaktadır. IHS Teknoloji’yi tercih etmek için birkaç önemli sebep şunlardır:

 1. Yenilikçi Güvenlik Yaklaşımları: IHS Teknoloji, sektörel liderlik ve yenilikçi teknolojileri kullanarak, en güvenilir IAM çözümlerini sunar. Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ve tek oturum açma (SSO) gibi özelliklerle, kullanıcı kimlik doğrulamanızı güçlendirir ve güvenlik tehditlerine karşı korumanızı maksimize eder.
 2. Ölçeklenebilir ve Esnek Çözümler: Her türden ve büyüklükten işletmeye uygun IAM çözümleri sunan IHS Teknoloji, ölçeklenebilir sistemler sayesinde işletmenizin büyüme dinamiklerine uyum sağlar. Müşterilerin özgün ihtiyaçlarını anlayarak, onlara özel tasarlanmış güvenlik çözümleri geliştirir.
 3. Uzman Teknik Destek: IHS Teknoloji, alanında uzman teknik destek ekibi ile 7/24 kesintisiz hizmet sunarak herhangi bir sorunda hızlı ve etkin çözümlerle yanınızdadır. Bu, iş sürekliliğiniz için büyük bir güvence sağlar.
 4. Kullanıcı Dostu Platformlar: IAM çözümlerini kullanıcı dostu yapıda tasarlayarak, IT departmanlarının ve son kullanıcıların sistemleri kolaylıkla yönetmelerine olanak tanır. Bu, zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken kullanıcı memnuniyetini de artırır.
 5. Maliyet Etkinliği: IHS Teknoloji, rekabetçi fiyatlandırma yapıları sunarak işletmelerin bütçelerini daha verimli kullanmalarını sağlar. Yüksek kalitede hizmet ve teknolojiyi, uygun maliyetlerle sunarak işletmelerin bütçe dostu çözümlere erişimini kolaylaştırır.

IHS Teknoloji ile IAM çözümleri, işletmenizin kimlik ve erişim yönetimini üst düzeyde güvenlik ve verimlilikle sağlarken, dijital dönüşüm yolculuğunda size güçlü bir destek sunar. İşletmenizin verimliliğini artırmak, güvenlik risklerini minimize etmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için IHS Teknoloji’yi tercih edebilirsiniz.

Related articles