BYOD (Bring Your Own Device) Nedir? Avantajları Nedir?

Günümüz çalışma ortamı, teknolojinin sınırlarını zorlamaya ve iş dünyasını daha esnek bir hale getirmeye devam ediyor. BYOD (Bring Your Own Device – Kendi Cihazını Getir) politikası, çalışanların kişisel cihazlarını iş yerinde kullanmalarına olanak tanıyarak hem maliyet tasarrufu sağlıyor hem de çalışan memnuniyetini artırıyor. Bu makalede, BYOD’nin işletmelere sunduğu avantajları detaylı bir şekilde ele alacağız.

 

BYOD (Bring Your Own Device) Nedir?

BYOD (bring your own device) – Kendi Cihazını Getir politikası, çalışanların kişisel cihazlarını işle ilgili aktivitelerde kullanmalarını sağlar. Bu aktiviteler arasında e-postalara erişim, kurumsal ağa bağlanma ve şirket uygulamaları ile verilerine erişim bulunur. Çalışanlar genellikle işe akıllı telefonlarını götürür ancak BYOD sayesinde tablet, laptop ve USB sürücülerini de kullanabilirler.

Uzaktan çalışma ve kişisel cihaz kullanımının artmasıyla birlikte, şirketlerin BYOD politikalarını uygulaması ve bunlara uymasını sağlaması önemlidir. BYOD, çalışanların iki telefon taşımasının önüne geçmekten daha fazlasını amaçlar; bu politika, çalışanların şirket ağına bağlanırken güçlü güvenlik uygulamaları kullanmasını garanti altına almayı hedefler.

Bazı kuruluşlar BYOD’yi desteklerken, bazıları bunu, IT departmanı tarafından desteklenmeyen bir donanım veya yazılımı ifade eden gölge IT’nin bir unsuru olarak görebilir.

BYOD Nasıl Çalışır?

BYOD, şirketin teknoloji kullanımını nasıl gördüğünü, nasıl kullanılacağını ve siber tehditler gibi fidye yazılımları, hacklenme ve veri ihlalleri gibi durumları nasıl önleyeceğini tanımlar. BYOD politikasının iyi tanımlanmış olması ve kuruluşta BYOD‘nin risklerinin ve faydalarının anlaşılması kritik öneme sahiptir.

“BYOD politikası genellikle, çalışanların kabul etmesi gereken bir belge şeklinde bulunur. Bu belge, şirketin dijital varlıklarına erişim gerektiren çalışanların, BYOD politikasında tanımlanan gereksinimleri karşılayan kişisel cihazlarını kullanabileceğini belirtir.”

BYOD politikası aşağıdakilerin tümünü veya bir kısmını içerebilir:

Kabul edilebilir kullanım

Bu politika, iş aktiviteleri için çalışanlara ait cihazların ne şekilde kullanılacağını tanımlar.

Onaylanmış cihazlar

Bu, IT tarafından kullanıma uygun olarak tanımlanan mobil cihaz türlerini belirler.

Güvenlik önlemleri

BYOD güvenlik politikası, parola gereksinimleri gibi belirli önlemleri içerebilir. Ayrıca, cihaz güvenliğine yardımcı olmak için yüklenmesi gereken yazılımları (örneğin, mobil cihaz yönetimi (MDM) veya mobil uygulama yönetimi (MAM) araçları) da içerebilir.

Çalışan sorumluluğu

Bu politika, kullanıcının cihazı ve ağa erişimi konusundaki sorumluluklarını açıklar.

Geri ödemeler

Bu politika, işle ilgili aktiviteler için kişisel veri planlarını kullanma karşılığında çalışanlara sunulan teşvikleri veya masraf ödemelerini tanımlayabilir.

IT desteği seviyesi

Şirketin BYOD politikası, IT departmanının kişisel cihazlarla ilgili sorunların çözümünde sunacağı destek düzeyini belirleyebilir.

Çıkış planı

Bir çalışanın ayrılması veya artık kişisel cihazlarını iş için kullanmak istememesi durumunda ne olacağını vurgulayan bir çıkış planı içerir. Çalışanların cihazlarından şirket verilerinin nasıl ele alınacağı veya kaldırılacağı ve kullanıcı hesaplarının nasıl kapatılacağı konusunda net yönergeler belirler.

BYOD Hangi Düzeylerde Erişim Sağlar?

Genellikle BYOD, çalışanlara kurumsal cihazlarla aynı seviyede erişim sağlar. Ancak, verilerin çok hassas olduğu ve katı düzenleyici uyumluluk gereksinimlerinin bulunduğu ortamlarda, IT departmanları kişisel cihazlar kullanan çalışanların erişimini sınırlayabilir. Bu tür kısıtlamalar genellikle hükümet kurumları, hassas verilerle çalışan finans kuruluşları ya da siber saldırı hedefi olabilecek üst düzey yöneticiler için geçerlidir. Bu gibi durumlarda, IT departmanları daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla kurumsal cihazlar sağlayabilir.

Organizasyon politikalarına ve güvenlik gereksinimlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilen BYOD ortamlarında genel erişim seviyeleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Seviye: Bu en temel erişim seviyesidir. Çalışanlar bu seviyede kişisel cihazlarını kullanarak şirketin temel kaynaklarına, örneğin e-posta ve takvim gibi uygulamalara erişebilirler. Ancak, diğer şirket kaynaklarına erişim sınırlanabilir.
 2. Seviye: Kontrollü erişim olarak da bilinir. Çalışanlar bu seviyede kişisel cihazlarını şirket kaynaklarına erişim için daha geniş bir yelpazede kullanabilirler, örneğin veri ve uygulamalar. Ancak, gizli verilerin korunması için genellikle güvenlik önlemleri alınır. Bu güvenlik kontrolleri arasında cihaz şifrelemesi, güvenli kimlik doğrulama ve veri kaybını önleme teknikleri bulunabilir.
 3. Seviye: Bu, çalışanlara kendi cihazlarında tüm kurumsal kaynaklara (gizli veri ve uygulamalar dahil) tam erişim sağlayan en yüksek seviyedir. Ancak, bu seviyede genellikle az sayıda güvenlik önlemi bulunur, bu da işletmelerin BYOD’nin avantajlarını veri ve kaynaklarını koruma ihtiyacıyla dengeli bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini gösterir.

BYOD Faydaları

BYOD (Kendi Cihazını Getir), hem işletmeler hem de çalışanlar için birçok avantaj sunar.

BYOD’nin başlıca faydaları şunlardır:

Kolaylık

BYOD, hem şirketler hem de çalışanlar için önemli bir kolaylık sağlar. Çalışanlar birden fazla cihaz taşıma zorunluluğundan kurtulur ve en alışkın oldukları, kullanmaktan rahat ettikleri cihazı seçme özgürlüğüne sahip olurlar. Ayrıca, BYOD politikaları çalışanların her yerden ve her zaman çalışmalarına olanak tanır.

Maliyet tasarrufu

Şirketler için BYOD, IT departmanının çalışanlar için ek mobil telefonlar satın almasını gereksiz kılar. Bu durum maliyetleri önemli ölçüde düşürür ve mobil cihazların desteklenmesiyle ilgili yükü azaltır.

Üretkenlik artışı

Çalışanlar tercih ettikleri cihazları kullanabilirlerse, üretkenliklerinin artması olasıdır. BYOD cihazlarına olan bu aşinalık ve özelleştirme, görevlerin daha hızlı tamamlanmasına ve genel performansın iyileşmesine yol açabilir.

En yeni teknolojiye erişim

Çalışanlar genellikle kişisel cihazlarını, kuruluşların şirket sahibi donanımlarını güncellediğinden daha sık yükseltir. Çalışanların kendi cihazlarını kullanmalarına izin vermek, ek maliyet olmadan en yeni teknolojiye erişim sağlayabilir.

Eğitim süresinin azalması

BYOD kapsamında kendi cihazlarını getiren çalışanlar, bu cihazları kullanmaya zaten alışıktır. Dolayısıyla, BYOD politikası, işletim sistemleri arasında geçiş yapmanın getirdiği öğrenme eğrisini azaltarak verimliliği artırabilir ve yeni bir çalışanın işe alım sürecini hızlandırabilir.

Çalışanların desteklenmesi

BYOD, çalışanlara kendileri için en iyi çalışan cihazları ve uygulamaları seçme özgürlüğü verebilir. Bu durum yaratıcılığı, yeniliği ve iş tatminini artırabilir.

Güncellemelerin kolaylaştırılması

Tüm çalışanlar için dizüstü bilgisayarları ve iş telefonlarını yönetmek ve güncellemek zaman alıcı ve pahalıdır. Ancak çalışanlar kendi akıllı telefonlarını ve dizüstü bilgisayarlarını kullanırlarsa, yazılım güncellemeleriyle ilgili olarak güncel kalmaları ve gerektiğinde donanımı değiştirmeleri daha olasıdır, bu da şirket üzerindeki yükü azaltır.

BYOD’nin Risk ve Zorlukları

BYOD, kuruluşlara birçok avantaj sağlasa da, kendi zorlukları ve risk faktörleri de bulunmaktadır.

BYOD’nin yaygın zorlukları ve riskleri şunlardır:

Destek Karmaşıklığı

Herkes işyeri tarafından verilen aynı cihazları kullandığında IT desteği daha düzgün işler. Ancak, farklı cihazlar ve işletim sistemleri ile çalışmak, IT departmanı için bakım ve güncellemeleri yönetmeyi daha karmaşık hale getirir.

IT Kontrolünün Sınırlı Olması

IT, BYOD cihazlarını tam olarak yönetemez, çünkü birçok çalışan kişisel verilerine IT’nin erişmesini istemeyebilir. Bu durum, güvenlik politikalarının uygulanması, yazılımların güncellenmesi ve tüm cihazlarda güvenlik önlemlerinin eşit şekilde sağlanması konusunda zorluklar yaratır. Bu sorunlar, cihazların kötü niyetli kişilere açık hale gelmesine ve ekran kaydediciler veya keylogger gibi araçların kullanılmasına yol açabilir.

Artan Güvenlik Riskleri

Siber güvenlik ihlallerinin artması ile kişisel cihazlar siber suçlular için büyük bir hedef haline gelmiştir. Ayrıca, kişisel bilgisayarlar kurumsal sahipli bilgisayarlardan daha az güvenli olabilir, bu da veri ihlalleri, zararlı yazılım bulaşmaları, hassas bilgilere izinsiz erişim ve cihaz kaybı ya da hırsızlık gibi tehditlere yol açabilir.

Hukuki ve Uyum Sorunları

BYOD politikaları, özellikle veri koruma ve gizlilik gereksinimlerinin katı olduğu sektörlerde hukuki ve uyum sorunlarına yol açabilir. Kuruluşlar, BYOD politikalarının geçerli yasalara ve düzenlemelere uygun olduğundan emin olmalıdır.

Çalışan Gizlilik Sorunları

Kendi cihazlarını iş amaçları için kullanan çalışanlar, IT’nin kişisel bilgilerine ve aktivitelerine erişebileceği düşüncesiyle rahatsızlık duyabilirler. Ayrıca, kişisel cihazlarına IT tarafından zorunlu kılınan yazılımları yüklemek konusunda da rahatsız olabilirler.

 

BYOD İçin En İyi Tavsiyeler

BYOD’yi başarıyla uygulamak için BT’nin aşağıdaki en iyi uygulamaları göz önünde bulundurması gerekmektedir:

 1. Çalışanların kişisel cihazlarını iş amaçlı kullanımları hakkında açık talimatlar ve beklentiler sunan yazılı bir politika oluşturun.
 2. Kayıp veya çalıntı durumunda yetkisiz erişimin önüne geçmek için tüm cihazlar ve şirket bilgilerine erişim sağlayan uygulamalar için şifre koruması gerektirin.
 3. Teknoloji ve tehdit manzarası değiştikçe politikayı güncelleyin.
 4. BYOD cihazlarının ne şekilde kullanılabileceğini ve ne şekilde kullanılamayacağını detaylandırın.
 5. Kullanıcı erişimini işleri için gerekli olanlarla sınırlayan, tüm dış bağlantılar için kimlik doğrulamaları gerektiren ve en az yetki ilkesini (POLP) takip eden sıfır-güvenlik modelini benimseyin. Bu, bir saldırgan kullanıcının cihazına sızdığı takdirde potansiyel zararı en aza indirir.
 6. Şirket verilerinin korunmasını sağlamak için MAM gibi cihaz yönetimi araçlarını kullanın. Bu araçlar, kayıp veya çalınan cihazlardan verilerin uzaktan silinmesi gibi güvenlik politikalarının uygulanmasına da yardımcı olur.
 7. Güvenlik açıklarını en aza indirmek için çalışanları cihazlarını işletim sistemi ve yazılımlarının en son sürümleriyle güncel tutmaya teşvik edin.
 8. Çalışanların politikaya uyumunu sağlamak için değişim yönetimi ve izleme stratejisi geliştirin.
 9. Kayıp veya çalıntı cihazlarla ilgili süreçler hakkında bilgi verin, böylece çalışanlar bu tür olayları derhal bildirebilir.
 10. Güvenlik olaylarının yanıtlama süreci hakkında süreçler oluşturun.
 11. Çalışanları, korumasız Wi-Fi ağlarına bağlanmanın tehlikeleri konusunda bilgilendirin ve verilerini korumak için, örneğin, kamu ağlarına erişmeye çalışırken VPN kullanmaları gibi yönergeler sağlayın.
 12. Çalışanlara BYOD konusunda işe başlama sırasında eğitim verin. Ayrıca düzenli güvenlik farkındalık eğitimleri sağlayarak çalışanların en iyi uygulamaları takip etmelerini ve kişisel cihazlarını iş için kullanırken karşılaşabilecekleri risklerin farkında olmalarını sağlayın.
 13. Bir çalışanın politikayı ihlal etmesi durumunda ne olacağına dair net beklentiler belirleyin.

BYOD Politikasını Uygulamak

Kuruluşlar, BYOD politikasını ilk kez uygularken, çalışanların beklentilerini belirlemek ve eğitim vermek önemli bir adımdır. Bu işlem, BYOD cihazının kayıt sürecinde veya çalışanların insan kaynakları ve IT oryantasyonu sırasında gerçekleştirilmelidir.

BYOD, şirketlerin benimsemek için cazip bir politika olarak öne çıkmıştır. Çalışanlara kolaylık sağlarken şirketlere de maliyet tasarrufu sunmaktadır. Ancak, IT alanındaki bazı uzmanlar, kişisel cihazların önemli bir güvenlik riski oluşturabileceğinden endişe duymaktadır ve mobil cihazlarda daha fazla kontrol olmadan, sağlayabilecekleri koruma düzeyi sınırlıdır. Bu endişe, bazı şirketlerin BYOD yerine şirkete ait cihazları tercih etmelerine neden olmuştur.

Kişisel cihazların ağa bağlanmasına izin veren kuruluşlar için açık ve net bir BYOD politikası hayati önem taşır.

Gelişmiş BYOD Çözümleri İçin Neden İHS Teknoloji’yi Tercih Etmelisiniz?

BYOD çözümlerinde güvenlik ve yönetilebilirlik, başarılı bir uygulamanın olmazsa olmazıdır. İHS Teknoloji, MDM (Mobil Cihaz Yönetimi), EMM (Enterprise mobility Management) ve UEM (Birleşik Uç Nokta Yönetimi) çözümleriyle işletmelerin BYOD politikalarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Uzmanlarımız, cihaz çeşitliliği ve işletim sistemlerinin getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için en uygun çözümleri sunarak, verilerinizin güvenliğini ve iş sürekliliğinizi garanti altına alır. Gelişmiş BYOD çözümleri için bizimle iletişime geçin. Mobil cihaz yönetiminizi IHS Teknoloji’nin uzmanlığı ile güçlendirin. İşletmenizdeki BYOD uygulamasını sorunsuz ve güvenli bir şekilde yürütmek için doğru desteği alın.

Related articles