Privileged Access Management (PAM) Nedir? IAM’dan Farkı Nedir?

Güvenli bir dijital ortam her kuruluşun öncelikli hedefidir. Bilgi teknolojileri alanında özellikle önemli olan, yöneticiler ve diğer kritik roller için ayrıcalıklı erişim haklarına sahip hesapların yönetimidir. Bu hesaplar, organizasyonun hayati işletme sistemlerine ve hassas verilere erişim sağlar. Bu nedenle, ayrıcalıklı erişim yönetimi – Privileged Access Management (PAM) ve kimlik ve erişim yönetimi (IAM) çözümleri, herhangi bir işletmenin güvenlik stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu makalede, PAM ve IAM’ın önemi, işlevleri ve bir kuruluşu nasıl koruyabileceğini inceleyeceğiz.

 

Privileged Access Management (PAM) Nedir?

Privileged Access Management (PAM), özel erişim haklarına veya normal kullanıcılardan daha fazla yetkili olan kimlikleri korumayı amaçlayan bir bilgi güvenliği yöntemidir. Tüm bilgi güvenliği çözümleri gibi, Privileged Access Management (PAM) güvenliği de insanlar, süreçler ve teknoloji kombinasyonu ile işler.

Ayrıcalıklı hesaplar, bt alanındaki riskleri nedeniyle ekstra önlem gerektirir. Örneğin, bir yönetici veya servis hesabının kimlik bilgileri yanlış ellere geçerse, bu durum organizasyonun sistemlerinin ve gizli verilerinin tehlikeye girmesine neden olabilir.

Veri ihlalleri, bu ayrıcalıklı erişim hesapları tehlikeye girdiğinde gerçekleşir. Bu hesaplar, teknoloji ortamındaki her kapıyı açan anahtarları tuttuğundan, ek koruma katmanları eklememiz gerekmektedir. İşte bu ekstra güvenlik, Privileged Access Management (Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi) çözümü ile sağlanır.

Privileged Access (Özel Erişim) Ne Anlama Gelir?

BT dünyasında özel erişim, normal kullanıcılardan daha fazla yetkiye sahip hesapları ifade eder.

Örneğin, Linux ortamında, kök kullanıcı (root) diğer kullanıcıları ekleyebilir, değiştirebilir veya silebilir; yazılım kurabilir veya kaldırabilir ve standart bir kullanıcının erişemediği işletim sisteminin kısıtlı bölümlerine erişebilir. Windows ortamları da benzer bir güvenlik yapısına sahiptir, ancak bu durumda kök kullanıcıya ‘yönetici’ denir.

Özel erişim kavramını gerçek dünya bankacılığı örneği ile açıklayalım. Tipik bir bankada müşteriler, veznedarlar ve yöneticiler bulunur. Her bir ‘kullanıcının’ bankanın nakit paralarına erişim yetkisi farklıdır. Müşteriler yalnızca kendi banka hesaplarındaki paraya erişebilirler. Veznedarlar, daha fazla ayrıcalığa sahiptir çünkü kendi kasalarındaki tüm nakite erişebilirler. Yöneticiler ise veznedarlardan daha fazla erişime sahiptir; bankanın kasa odasındaki paralara erişebilirler. Teknoloji sistemleri de bu katmanlı özel erişim modelini kullanır. Sistem içindeki rolünüz, ne yapabileceğinizi veya yapamayacağınızı belirler.

Bankacılık örneğimizde, veznedarlar ve yöneticiler özel erişime sahip kullanıcılardır. Bu roller, müşterilerden daha fazla banka nakit erişimine sahip oldukları için, banka veznedar ve yöneticilere erişim sağlamadan önce ek güvenlik önlemleri almalıdır. Örneğin, iş görüşmeleri sırasında adli sicil kontrolünden geçmeleri gerekebilir. İşe başladıklarında, fiziksel erişimleri de rolleri tarafından belirlenir. Örneğin, veznedarlar bankanın güvenli alanına girebilir, ancak yalnızca yöneticiler kasa odasına girmek için gerekli özel erişime sahiptir gibi açıklayabiliriz.

 

Privileged Access Management (PAM)’in Önemi Nedir?

Privileged Access Management (PAM), herhangi bir kuruluş için son derece önemlidir çünkü ayrıcalıklı hesaplar, işletmeler için büyük bir risk taşır. Örneğin, bir saldırgan sıradan bir kullanıcı hesabını ele geçirdiğinde yalnızca o kullanıcının bilgilerine erişim sağlar. Ancak, ayrıcalıklı bir kullanıcıyı ele geçirebilirse, erişim yetkisi çok daha geniş olur ve hesaba bağlı olarak sistemleri sabote etme yeteneğine bile sahip olabilir.

Ayrıcalıklı hesaplar, statülerinden ve profillerinden dolayı siber suçlular tarafından hedef alınır; bu, onların tek bir kullanıcı yerine tüm organizasyonu tehlikeye atabilmesi demektir. Güvenlik ihlallerinin yaklaşık yüzde 80’i ayrıcalıklı hesaplarla ilgilidir. Bu nedenle, bu temel kurumsal kimlikleri korumak ve izlemek hayati önem taşır. Örneğin, bir PAM çözümü, bir hizmet için aynı yönetici şifresini birden fazla kullanıcının bilmesi ve erişmesi gibi güvenlik zafiyetlerini çözebilir. Ayrıca, yöneticilerin planlanmamış bir kesintiye neden olabileceği endişesiyle değiştirmek istemedikleri uzun süreli statik şifrelerin riskini azaltır.

PAM, güvenli erişimin kilit yönlerini kontrol eder ve yönetici kullanıcı hesaplarının, artırılmış erişim haklarının ve bulut uygulamaları için yapılandırmanın sağlanmasını basitleştirir. IT güvenliği açısından, PAM bir organizasyonun ağlar, sunucular ve kimlikler üzerindeki saldırı yüzeyini azaltır. Ayrıca, iç ve dış siber güvenlik tehditleri tarafından veri ihlalleri olasılığını azaltır.

 

Privileged Access Management, Privileged Account Management ve Privileged Session Management Nedir, ve ne gibi farkları vardır?

Privileged Access Management, farklı bileşenlerden oluşan bir güvenlik mekanizmasıdır. Bu mekanizmanın çözmeye çalıştığı güvenlik problemine bağlı olarak, çeşitli süreçler ve teknolojiler devreye girer.

Privileged Account Management

Privileged Account Management olarak adlandırılan kısım, standart bir kullanıcıdan daha fazla sistem erişimi olan hesapları yönetme ve denetleme mekanizmalarını ifade eder. Bazı Privileged Access Management sistemlerinde, Privileged Account Management teknolojisi, kimlik bilgilerini depolayan bir yapı olarak karşımıza çıkar. Örneğin, bir yönetici, çeşitli uygulama ve kurumsal kaynaklara erişim yöntemlerini tanımlayan ve kontrol eden bir portal yönetebilir. Privileged Account Management portalı, özel amaçlı ve yüksek güvenlikli bir şifre kasasında ayrıcalıklı hesapların kimlik bilgilerini (örneğin şifrelerini) saklar. Kimlik bilgilerini saklamanın yanı sıra, erişim koşulları hakkında politikaları da uygulayabilir. Örneğin, kritik bir sistem çalıştıran ayrıcalıklı bir servis hesabının kimlik bilgileri bu portalda tutulabilir. Bu kimlik bilgilerine erişim gerektiren kullanıcılar, benzersiz bir doğrulama mekanizması kullanmak zorunda kalabilir. Bazı durumlarda, bu portallar şifreyi hem kasada (vault) hem de sistemde otomatik olarak değiştirir ve birisi erişim sağladıktan sonra kimlik bilgilerinin güvenliğini sağlar.

Bu tür ayrıcalıklı hesaplar genellikle süper kullanıcılar veya yöneticiler olarak adlandırılır. Ancak, ayrıcalıklı hesaplar aynı zamanda insansız kullanıcı hesaplarına da işaret edebilir. Örneğin, bazı kurumsal hizmetler, gizli verilere erişim veya kısıtlı ağlara bağlanmak için bir sistem hesabı gerektirebilir. Ayrıca, düzenli kullanıcıların erişim sağlamasına izin veren şifreleme anahtarları gibi paylaşılan hassas verilere dayanan hizmetler de olabilir. Bu ayrıcalıklı hesapların tümü gizli verilere ve güvenli ortamlara erişim sağladığı için, onları korumak için ek IT güvenlik önlemleri alınması gerekmektedir.

Privileged Session Management

Privileged Session Management, ayrıcalıklı kullanıcıların etkinliklerini izlemek, yönetmek ve denetlemek için Privileged Access Management çözümünün bir bileşenidir. Standart bir kullanıcıdan daha fazla yetkiye sahip iç ve dış kullanıcıların başlattığı oturumları takip eder ve kaydeder. Bu çözümler, ayrıcalıklı bir hesapla ilgili herhangi bir anormal oturum aktivitesi olduğunda güvenlik yöneticilerini bilgilendirerek riski azaltır.

 

Privileged Access Management (PAM) Nasıl Çalışır?

Privileged Access Management insanlar, süreçler ve teknolojinin bir kombinasyonudur. Bu nedenle, bir PAM çözümü uygulamak için ilk adım, ayrıcalıklı erişime sahip hesapların belirlenmesidir. Bundan sonra, işletme bu hesaplar için hangi politikaların uygulanacağına karar vermelidir.

Örneğin, işletme servis hesaplarının, kullanıcıların depolanan kimlik bilgilerine eriştiği her seferde şifresinin yenilenmesi gerektiğini belirtebilir. Bir başka örnek, tüm sistem yöneticileri için Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA) uygulaması zorunlu kılınmasıdır. Tüm ayrıcalıklı oturumların detaylı bir kaydını tutmak, organizasyonun uygulayabileceği başka bir politika olabilir. İdeal olarak, her süreç belirli bir riskle uyumlu olmalıdır. Örneğin, servis hesapları için şifrelerinin değiştirilmesini zorlamak, iç tehdit riskini azaltır. Benzer şekilde, tüm ayrıcalıklı oturumların kaydını tutmak, güvenlik yöneticilerine herhangi bir anomaliyi tespit etme imkanı sağlar ve MFA uygulamak, şifre ile ilgili saldırıları azaltmanın kanıtlanmış bir çözümüdür.

Organizasyon, ayrıcalıklı hesapları tanımlama sürecini tamamladığında ve PAM politikalarını sonuçlandırdığında, ayrıcalıklı erişim yönetimini izlemek ve uygulamak için bir teknoloji platformunuimplemente edebilir. Bu PAM çözümü, organizasyonun politikalarını otomatikleştirir ve güvenlik yöneticilerine ayrıcalıklı hesapları yönetme ve izleme platformu sağlar.

Privileged Access Management (PAM) Gereksinimleri

Privileged Access Management (PAM) sistemleri, bir organizasyonun PAM politikalarını destekleyecek yeteneklere sahip olmalıdır. Genellikle bir kurumsal PAM, bir parola kasası (Vault), otomatik parola değişimi, otomatik parola oluşturma ve onay iş akışını içeren otomatik parola yönetim özelliklerine sahiptir. Bu parola yönetim yeteneklerine ek olarak, yöneticilere çok faktörlü kimlik doğrulamayı uygulama ve zorlama yetkisi vermelidir.

Kurumsal düzeyde bir PAM çözümü, ayrıca organizasyonlara ayrıcalıklı hesap yaşam döngülerini yönetme kapasitesi sunmalıdır. Yani, yöneticilere hesapların otomatik olarak oluşturulması, değiştirilmesi ve silinmesi yetkisi verilmelidir. Son olarak, bir PAM çözümü sağlam izleme ve raporlama sağlamalıdır. Güvenlik yöneticilerinin, ayrıcalıklı oturumları izlemesi ve herhangi bir anomaliyi incelemesi gerektiğinden, gerçek zamanlı görünürlük ve otomatik uyarı sağlanmalıdır.

Privileged Access Management (PAM), daha geniş bir Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) çözümünün bir bileşenidir. PAM, ayrıcalıklı hesapları güvence altına almak için gereken süreç ve teknolojilerle ilgilenir. Diğer yandan, bir IAM çözümü, sadece ayrıcalıklı erişime sahip olanlar değil, tüm hesaplar için parola yönetimi, Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama, Single Sign-on (SSO) ve kullanıcı yaşam döngüsü yönetimi sunar.

 

 

Privileged Access Management Çözümleri Siber Saldırı Risklerini Nasıl Azaltır?

Kuruluşu hedef alan siber saldırganlar, genellikle organizasyon sistemlerine derinlemesine erişim sağlayan ayrıcalıklı hesaplara odaklanır. Eğer Privileged Access Management (PAM) sisteminizde herhangi bir güvenlik açığı varsa, bu açıklar mutlaka istismar edilecektir; ancak Privileged Access Management çözümleri, siber güvenlik zafiyetlerini ortadan kaldırarak bu boşlukları kapatabilir.

Privileged Access Management çözümleri ile:

– Ayrıcalıklı hesaplarınızı güvence altına alabilirsiniz

– Kimlik merkezli, sıfır güven modelini etkinleştirebilir ve zamanında erişim sağlayabilirsiniz

– Ayrıcalıklı erişimi toplamak, saklamak, yönetmek, doğrulamak, kaydetmek ve analiz etmek mümkündür.

Ayrıcalıklı kullanıcılarınızın, şifrelerinizin ve oturumlarınızın korunduğundan ve denetim ile uyumluluk gereksinimlerinin üstesinden gelindiğinden emin olmanın en iyi yolu, organizasyonunuzun ihtiyaç duyduğu tüm güvenlik özelliklerini sunan bir Privileged Access Management çözümü uygulamaktır.

Privileged Access Management, PAM yetkilendirmelerini dağıtır ve kontrol eder. Bu yetenek, organizasyon içindeki saldırılar da dahil olmak üzere, çoklu seviyelerde siber tehditlere karşı korunmak için kritik öneme sahiptir.

PAM ve IAM Çözümleri için Neden İHS Teknolojiyi Tercih Etmelisiniz?

İHS Teknoloji olarak, günümüzün karmaşık siber güvenlik ortamında, Privileged Access Management (PAM) ve kimlik ve erişim yönetimi (IAM) hizmetlerini sunarak kuruluşunuzun güvenlik, yasal uyum ve operasyonel verimlilik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Etkin erişim kontrolü, şifre yönetimi ve izleme yetenekleri ile donanmış çözümlerimiz, iş süreçlerinizi kolaylaştırırken en üst düzeyde güvenlik sağlar. Gelişmiş PAM ve IAM çözümleri için bizimle ile iletişime geçin ve kuruluşunuzu modern tehditlere karşı güçlendirin.

Related articles