HalkBank Seyyah Projesİ
Halkbank ve İştiraklerinin mobil sistemlerden İş uygulamalarına erişim gereksinimlerini önetilebilir ve güvenli bir yapıya sağlamak üzere, başlatılan Seyyah Projesi’nde

Mobil Cihaz Yönetimi için kullanılacak çözüm olarak Airwatch uygulaması tercih edilmiştir. Proje entegrasyonu IHS Teknoloji Şirketi’nin önemli desteği ile sağlanmıştır. Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) ürününü seçerken bir çok ürün ve firmaları yakından tanıma olanağını sağlamıştır.
Akıllı telefonların ve tablet sistemlerin kullanımı arttıkça, süreçlerin verimliliğini artıracak, hem varolan servislerin hemde yeni iş servislerinin bu kanallar üzerinde kullanılmaya başlandığı da görülmüştür.

Temelde haberleşme ve eğlence amaçlı bireysel kullanım için tasarlanan akıllı telefonlar ve tablet sistemlerin kullanım alanlarının gelişmesine rağmen; bu cihazların kurumsal kullanımına yönelik yönetim ve güvenlik çözümlerinin olgunluğu aynı hızda sağlanmıştır. Söz konusu yönetim çözümlerinin belli bir olgunluğa erişmesine paralel olarak;
Seyyah Projemizle, bankamızda mobil cihaz kullanımın yaygınlaşması beklenen ve bir kısmı kişisel sahiplikteki akıllı telefon ve tablet sistemlerinin, kurum bilgi güvenliğini güvence altına alacak şekilde, kurumsal kullanıma uygun merkezi bir yapıda yönetilmesini sağlayacak yapının sağlanması hedeflenmiştir.

Genel olarak ürünlerin bugünün ve hızlı gelişen gelecek ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığı ve firmaların ürün alım süresince yaklaşımlarını değerlendirdiğimizde bugun yapmış olduğumuz ürün ve entagratör firma seçiminin ne denli doğru olduğunu görmekteyiz. Airwatch uygulaması sektör lideri olmasına karşın sürekli kendini yenileyen ve uygulamasına yeni özellikler katması sebebiyle gelişim gösteren ve bulunduğu mobil platform alanında teknolojiyi belirleyen firma konumundadır.

Airwatch MDM çözümünün bankamızın iş gereksinimlerini karşılarken katma değerini artıran bir diğer konu, mevcut mimari bileşenleri ile entegre çalışabilme yetenekleri olmuştur. Bu kapsamda gerçekleştirilen veri sızıntısı önleme (DLP) sistemlerimizle entegrasyonuyla, mobil cihazlardan geçen tüm e-posta trafiğinin kurumumuzun bu alandaki politikalarına göre izlenmesi olanağı sağlanmıştır. Ayrıca çözümün kurum sertifika sunucusu entegrasyonu ile kullanıcılara otomatik sertifika dağıtılarak, daha güçlü bir kimlik doğrulama altyapısının kullanımı ve kolaylıkla yönetimi sağlanmıştır. Bankamız MS Active Directory yapısıyla entegrasyon sağlanarak, gerek çözümün yönetimsel rollerinin yetkilendirilmesinde, gerekse politikaların uygulanmasında MS AD’de tanımlı kullanıcı gruplarından yararlanılmıştır.

Projede ürün seçiminin önemi kadar projenin hayata geçirilmesinde destek olacak entegratör firmanında aynı önemde olduğunu düşünmekteyiz.

Teknoloji’nin, proje süresince projeyi sahiplenmesi, her türlü soru ve sorunda destek olması ve yapılan tüm çalışmaları günlük olarak raporlaması projenin güçlü iletişimle, hızlı ve sağlıklı ilerlemesine çok büyük bir katma değer sağlamıştır.

Mobil Cihaz Yönetim projeleri sadece teknik çözüm içeren, sistem yöneticiliği gerektiren projeler olmadığı için kullanıcı tarafından da uygulamanın kabul görmesi ve her türlü sorun ve soruda kullanıcı desteği sağlanması gerekmektedir. Projenin en önemli adımlarından biri de sahada binlerce kullanıcıya destek vermek ve gerekli alt yapının tüm modüllerinin sorunsuz olarak çalışmasını sağlamaktır. Bu bağlamda bu projeye kurumumuzda etkin olarak destek veren, projeyi başarı hikayesine dönüştüren, sürecin en başından beri yönetim desteği sağlayan Sn. Cenk NİKSARLI’ya, proje sahibi Sn. Ayşim Niksarlı, proje koordinatörü Sn. Mehmet Hakan Tercan, mimarı Sn. Erdinç Balcı, entegratör firma IHS Teknoloji uzmanları, kurumumuzun Yardım Masası, ELektronik Haberleşme Sistemleri Birimleri ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Detaylı bilgi için