Her müşterinin bir hikayesi vardır,
Her hikayenin bir yolculuğu vardır,
Her yolculuğun riski vardır

Dolandırıcılık operasyonlarının verimliliklerini artırırken müşteri yolculuğu sırasında

işlemleri için tek bir müşteri görünümü oluşturun.

Fcase; tek bir noktadan tümleşik bir şekilde sadece vakaların değil, bütün dolandırıcılık tespit operasyonunun yönetimini sağlar. Kullanılan dolandırıcılık tespit ürünlerinden bağımsız olarak hangi dolandırıcılık modeline karşı hangi ürün kullanılıyor olursa olsun fcase;
  • Bu yazılımlardan vakaları toplayarak ilişkilendirebilecek
  • Kurumda kaç tane dolandırıcılık tespit ekibi olursa olsun hepsi tek bir platformda bu vakaların operasyonunu gerçekleştirebilecek
  • Dolandırıcılık tespit ürünleri yenilense, değiştirilse bile aynı ekrandan hayatına devam edecek.
Üründen ürüne ya da ekrandan ekrana geçiş süreçlerini ortadan kaldırarak ve operatörlerin de performansını artırarak operasyon maliyetlerini düşüren bir çözümdür.

Çözüm Ortaklarımız

Detaylı bilgi için