Black Box Testing (Kara Kutu Testi) Nedir? Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yazılım testi, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve hataları en aza indirgemek için olmazsa olmaz bir aşamadır. Bu bağlamda, Black Box Testing (Kara Kutu Testi) yöntemi, sistemin iç yapısını bilmeden, kullanıcı bakış açısıyla yazılımın nasıl çalıştığını değerlendirmek için kritik önem taşır. bu makalede, bu test türünün avantajları, dezavantajları ve kullanım senaryoları ile birlikte çeşitli tekniklerini detaylarıyla inceleyeceğiz.

Black Box Testing Nedir?

Black Box Testing (Kara Kutu Testi), bir sistemin iç yapısını bilmeden test edilmesini ifade eder. Bu test türünde, test uzmanı belirli bir giriş sağlar ve sistemin ürettiği çıktıyı gözlemler. Böylece, sistemin beklenen ve beklenmeyen kullanıcı eylemlerine nasıl tepki verdiği, yanıt süresi, kullanılabilirlik ve güvenilirlik sorunları belirlenebilir.

Black box test yöntemi, sistemi uçtan uca test ettiği için çok etkili bir test tekniğidir. Son kullanıcılar, bir sistemin nasıl kodlandığını veya mimarisiyle ilgilenmeden taleplerine uygun bir yanıt beklerler; bu nedenle bir test uzmanı kullanıcı aktivitelerini simüle ederek sistemin vaatlerini yerine getirip getirmediğini görebilir. Bu süreçte, black box testing ile kullanıcı arayüzü (UI/UX), web sunucusu veya uygulama sunucusu, veritabanı, bağımlılıklar ve entegre sistemler gibi tüm ilgili alt sistemler değerlendirilir.

Güvenlik Teknolojileri ve Black Box Testi

Dinamik Uygulama Güvenlik Testi (DAST), black box test yöntemini kullanan bir güvenlik teknolojisi örneğidir. DAST, ürünleri sahne veya üretim ortamında test eder ve uyumluluk ile güvenlik sorunları hakkında geri bildirim sağlar.

Black Box Testinin Artıları ve Eksileri

Artıları

 • Test uzmanlarının teknik bilgiye, programlama veya BT becerilerine ihtiyacı yoktur.
 • Test uzmanlarının sistemin uygulama detaylarını öğrenmesi gerekmez.
 • Testler, crowdsourcing veya dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilebilir.
 • Yanlış pozitif sonuç alma olasılığı düşüktür.
 • Testler, sadece yaygın kullanıcı davranışlarını modellediğinden daha düşük karmaşıklığa sahiptir.

Eksileri

 • Otomatikleştirilmesi zordur.
 • Tüm kullanıcı yollarını test etmek genellikle mümkün olmadığından önceliklendirme gerektirir.
 • Test kapsamını hesaplamak zordur.
 • Bir test başarısız olursa, sorunun kök nedenini anlamak zor olabilir.
 • Testler, düşük ölçekte veya üretim benzeri bir ortamda gerçekleştirilebilir.

Black Box (Kara Kutu) ve White box (Beyaz Kutu) Testleri

Birçok uzman, black box testing (kara kutu testi) ile white box testing (beyaz kutu testi)‘i birleştirir. Beyaz kutu testi, bir uygulamayı kaynak kodu, mimarisi ve yapılandırması hakkında ayrıntılı bilgiyle test etmeyi içerir. Bu yöntem, güvenlik açıkları, kopmuş yollar veya veri akışı problemleri gibi kara kutu testinin kapsamlı olarak veya hiç test edemeyeceği sorunları ortaya çıkarabilir.

Gray box Testing (Gri Kutu Testi)

Gray box testing, beyaz kutu testinin tüm içsel bilgiye sahip olduğu ve kara kutu testinin kullanıcı perspektifine dayandığı durumların ortasında yer alan bir test yöntemidir. Uygulamaları ve ortamları, içsel işleyiş hakkında kısmi bilgiyle test eder. Gri kutu testi, yaygın olarak penetrasyon testleri, uçtan uca sistem testleri ve entegrasyon testlerinde kullanılır.

Etkileşimli Güvenlik Testi (IAST) araçlarını kullanarak gri kutu testi yapabilirsiniz. IAST araçları, Beyaz Kutu Testi’nde kullanılan Statik Uygulama Güvenliği Testi (SAST) ile Dinamik Uygulama Güvenliği Testi’ni (DAST)birleştirir. IAST araçları, test uzmanı ve geliştiricilerin çalışmalarını birleştirerek test kapsamını verimli bir şekilde artırmanızı sağlar. Örneğin, hata bulunma olasılığı yüksek alanlara veya kullanıcı yollarına odaklanan daha yönlendirilmiş testler yapılabilir.

Bu iki test yöntemini birleştirerek, testlerin:

 • Uygulama yapısı bilgisi kullanılarak güvenlik açıklarının ve hataların belirlemesi sağlanabilir.
 • Uygulamayı objektif bir şekilde değerlendirip, gerçek bir kullanıcı gibi UI/UX sorunlarını ortaya çıkarmasınısağlayabilir.
 • Uygulamanın tüm işlevselliğini kapsamasını sağlanabilir.

Black Box Test Türleri

Black box testing (kara kutu testi) üç ana test türüne uygulanabilir: fonksiyonel testler, fonksiyonel olmayan testler ve regresyon testleri.

Fonksiyonel Testler

Black box testi, yazılımın belirli işlevselliklerini veya özelliklerini test edebilir. Örneğin, doğru kullanıcı bilgileri ile giriş yapmanın mümkün olup olmadığını ve yanlış bilgilerle giriş yapmanın mümkün olmadığını kontrol etmek. Fonksiyonel testler, yazılımın en kritik yönlerine (smoke testing/sanity testing), ana bileşenler arasındaki entegrasyona (entegrasyon testi) veya sistemin tamamına (sistem testi) odaklanabilir.

Fonksiyonel Olmayan Testler

Black box testing, yazılımın özellikleri ve işlevselliğinin ötesindeki diğer yönleri de kontrol edebilir. Fonksiyonel olmayan bir test, yazılımın belirli bir eylemi “yapıp yapamayacağını” değil, “nasıl” yaptığını kontrol eder. Black box testleri yazılımın şu yönlerini ortaya çıkarabilir:

 • Kullanıcılar için kullanılabilir ve anlaşılır mı?
 • Beklenen veya en yüksek yük durumlarında performans göstermekte mi?
 • İlgili cihazlar, ekran boyutları, tarayıcılar veya işletim sistemleri ile uyumlu mu?
 • Güvenlik açıklarına veya yaygın güvenlik tehditlerine maruz kalıyor mu?

 

Regresyon Testleri

Black box testi, yazılımın yeni bir versiyonunun önceki versiyonlara göre bir gerileme veya yetenek kaybı gösterip göstermediğini kontrol etmek için kullanılabilir. Regresyon testi, yazılımın fonksiyonel yönlerine (örneğin, belirli bir özellik yeni sürümde beklenildiği gibi çalışmıyor) veya fonksiyonel olmayan yönlerine (örneğin, daha önce iyi performans gösteren bir işlem yeni versiyonda çok yavaş) uygulanabilir.

Black Box Testing (Kara kutu Testi) Teknikleri

Eşdeğer Parçalama

Test uzmanları, mümkün olan girişleri gruplara veya “parçalara” ayırarak her gruptan sadece bir örnek girişi test edebilirler. Örneğin, bir sistem, kullanıcıların doğum tarihine göre 18 yaş altı ve 18 yaş üstü kullanıcılara farklı yanıtlar veriyorsa, test uzmanlarının yalnızca “18 yaş altı” ve “18 yaş üstü” gruplarından birer doğum tarihini kontrol etmeleri yeterlidir.

Sınır Değeri Analizi

Test uzmanları, bir sistemin belirli bir sınır değeri etrafında özel bir yanıt ürettiğini belirleyebilir. Örneğin, belirli bir alan sadece 0 ile 99 arasındaki değerleri kabul ediyorsa, test uzmanları sınır değerlerine (örneğin, -1, 0, 99 ve 100) odaklanarak sistemin girişleri doğru kabul edip etmediğini ve reddedip reddetmediğini test ederler.

Karar Tablosu Testi

Birçok sistem, belirli koşullar kombinasyonuna dayalı olarak çıktılar üretir. Test uzmanları, bu koşulların kombinasyonlarından “kurallar” oluşturabilir, her kuralın sonucunu belirleyebilir ve her bir kural için bir test senaryosu tasarlayabilirler.

Örneğin, bir sağlık sigorta şirketi sigortalının yaşına (40 yaş altı veya üstü) ve sigara içip içmediğine göre farklı primler sunuyorsa, bu dört kurallı bir karar tablosu oluşturur ve dört farklı sonuç üretir.

Durum Geçiş Testi

Bazı sistemlerde, sistem bir durumdan diğerine geçiş yaptığında önemli tepkiler oluşur. Yaygın bir örnek, kullanıcıların kimlik doğrulaması yapmasına izin veren ancak belirli sayıda giriş denemesinden sonra hesaba kilitleme durumu gibi farklı bir duruma geçilmesini sağlayan giriş mekanizmasıdır.

Eğer test uzmanları bir durum geçiş mekanizması tespit ederlerse, sistemin durum değiştirdiği anlarda ona yönelik test senaryoları tasarlayabilirler. Örneğin, sistem beş başarısız giriş denemesinden sonra hesabı kilitliyorsa, altıncı giriş denemesinde ne olduğunu kontrol eden bir test senaryosu hazırlanabilir.

Hata Tahmini

Bu teknik, benzer sistemler geliştirilirken geliştiricilerin yaptıkları yaygın hataları test etmeyi içerir. Örneğin, test uzmanları geliştiricinin bir alandaki null değerleri (boş değerler), sayısal alanlarda metin değerleri veya metin alanlarında rakamların doğru şekilde ele alınıp alınmadığını, ve kullanıcı girişlerinin yürütülebilir kod içerip içermediğini kontrol edebilirler. Bu, güvenlik açısından önemlidir.

Özel bir hata tahmin türü, test edilen sistemi etkileyebilecek bilinen yazılım güvenlik açıkları için test yapmaktır.

 

Black Box Testi İçin Neden İHS Teknoloji’yi Tercih Etmelisiniz?

Black box testing, yazılım güvenliği ve performansını en üst düzeye çıkarmak için hayati öneme sahip bir süreçtir. İHS Teknoloji olarak, bu alanda derinlemesine uzmanlığa ve geniş deneyime sahip bir ekiple, sizlere en kaliteli hizmeti sununuyoruz.

İHS Teknoloji’nin sunduğu sızma testi kapsamında black box testing hizmetleri, yazılımınızın dış tehditlere karşı savunma mekanizmalarını kapsamlı bir şekilde inceler. Bu test yöntemi ile kullanıcıların bakış açısından değerlendirme yapılarak, herhangi bir iç bilgiye erişim olmadan yazılımın güvenlik açıkları tespit edilir. Böylelikle, yazılımınızın gerçek dünya saldırılarına ne kadar dayanıklı olduğunu anlayarak gerekli önlemleri almanızı sağlıyoruz.

Uzman ekibimiz, sektörün önde gelen sertifikalarına sahip profesyonellerden oluşmakta ve OSCP, OSWE ve TSE Sızma Testi Uzmanı belgelerine sahiptir. Ekip olarak, en karmaşık ve gizli güvenlik açıklarını tespit ederek yazılımınızı en güvenilir hale getiriyoruz. Etkili otomatik test senaryolarının yanı sıra, detaylı manuel incelemelerle yazılımınızın her yönünü eksiksiz analiz etmekteyiz.

Black box testing hizmetimiz, güvenlik risklerinizi minimuma indirerek iş sürekliliğinizi sağlamayı amaçlar. Henüz bir black box testi hizmeti almamışsanız, İHS Teknoloji olarak sizlere üstün hizmet kalitesiyle destek olmaya hazırız. Kapsamlı güvenlik çözümlerimiz sayesinde yazılımınızı ve veri bütünlüğünüzü koruyun, potansiyel tehditlere karşı güçlü bir savunma hattı oluşturun.

Siber tehditlere karşı koruma sağlamak ve yazılım güvenliğinizi en üst düzeye çıkarmak için bizimle iletişime geçin. Sızma Testi Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.

Related articles