White Box Testing (Beyaz Kutu Testi) Nedir? Nelere Dikkat Edilmeli?

White box (Beyaz Kutu) Testi, yazılım sistemlerinin güvenliğini ve performansını en üst düzeye çıkarmak için etkili bir yöntemdir. Bu makalede, white box testinin türleri, teknikleri ve kod kapsamını detaylıca inceleyeceğiz.

White Box Testing (Beyaz Kutu Testi) Nedir?

White box testing – (Beyaz Kutu Testi), yazılım sistemlerinin içsel yapısını—kodunu, altyapısını ve harici sistemlerle entegrasyonlarını inceleme ve doğrulama imkanı sağlayan bir yaklaşımdır. White box testi, modern Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) geliştirme süreçlerinde otomatikleştirilmiş yapı süreçlerinin önemli bir parçasıdır.

White box testi, genellikle Static Application Security Testing (SAST) bağlamında bahsedilir. SAST, kaynak kodu ya da binary dosyalarını otomatik olarak kontrol eder ve hatalar ve olası güvenlik açıkları hakkında geri bildirim sağlar.

 

 

White Box (Beyaz Kutu) Testinin Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları:

 1. Tam Kapsam Sağlama Yeteneği: Bu test yöntemi, kodun tamamını kapsayarak hataları ortaya çıkarma konusunda oldukça etkilidir.
 2. Otomasyon Kolaylığı: White box testi, otomasyona uygun bir yapısı olduğu için test süreçleri daha hızlı ve verimli hale gelir.
 3. Test Uzmanları ve Geliştiriciler Arasında İletişim Azalır: Bu test yöntemi, test uzmanları ve geliştiriciler arasında iletişimi azaltarak süreci daha pürüzsüz hale getirir.
 4. Kod Kalitesini ve Geliştirme Pratiklerini Sürekli İyileştirme Fırsatı: Bu testler, kodun kalitesini artırma ve geliştirme süreçlerini sürekli iyileştirme imkanı sunar.

Dezavantajları:

 1. Otomasyon İçin Büyük Çaba Gerektirir: White box testinin otomasyonu, başlangıçta büyük bir efor ve zaman gerektirir.
 2. Kod Tabanındaki Değişikliklere Hassastır: Otomasyonun sürdürülebilirliği, kod tabanındaki değişikliklerden olumsuz etkilenebilir ve bakım masrafları yüksek olabilir.
 3. Kodda Olmayan Fonksiyonaliteleri Test Edemez: Bu test yöntemi, kodda mevcut olmayan beklenen fonksiyonaliteleri test edemez.
 4. Kullanıcı Perspektifinden Test Yapma İmkanı Yoktur: White box testi, kullanıcıların deneyimlediği şekilde bir test yapma yeteneğine sahip değildir.

 

 

Black Box Testing (Kara Kutu Testi) ve White Box Testing Arasındaki Farklar

White box testi, uygulamanın işleyişini tüm detaylarıyla bilinerek yapılan bir test türüdür ve black box (Siyah Kutu – Kara Kutu) testi ile sıkça karşılaştırılır. Black box testing ise uygulamanın kullanıcı perspektifinden, iç yapısı hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan yapılır:

 • White box testing, yapısal problemleri, gizli hataları ve belirli bileşenlerle ilgili problemleri ortaya çıkarabilir.
 • Black box testing, sistemin tümünün beklendiği gibi çalıştığını kontrol eder.

 

Grey Box Testing (Gri Kutu Testi)

White box testi, test edilen sistemin iç işleyişi hakkında tam bilgi gerektirir, black box testi ise herhangi bir bilgi gerektirmez. Grey box (Gri Kutu) testi ise bu iki yaklaşımın bir birleşimidir (sistemin iç işleyişi hakkında kısmi bilgiyle yapılan bir testtir). Bu yöntem genellikle entegrasyon testi, uçtan uca sistem testi ve güvenlik testi gibi alanlarda kullanılır.

Grey box testi, geliştiriciler ve test uzmanlarının bilgilerini bir araya getirerek daha etkili test stratejileri oluşturabilir. Kullanıcının izlediği yolların büyük bir bölümünde fonksiyonel test yapma gereksinimini azaltır ve test uzmanlarını kullanıcıları veya hataları en çok etkileyebilecek yollar üzerine odaklar.

Grey box testi, black box ve white box testinin avantajlarını birleştirir:

 • Black box testinde olduğu gibi, testlerin kullanıcı perspektifinden yapılmasını sağlar.
 • White box testinde olduğu gibi, iç bilgileri kullanarak önemli sorunlara odaklanır ve sistemin iç zayıflıklarını belirleyip çözer.

Penetrasyon Testleri dünyasında, grey box test yaklaşımına Interactive Application Security Testing (IAST) denir. IAST, iki tür testi birleştirir:

SAST: white box testi yaparak statik uygulama kodunu değerlendirir.

Dynamic Application Security Testing (DAST): black box testi yaparak, çalışan uygulamalarla etkileşime girer ve bir kullanıcı veya dış saldırgan gibi hataları ve güvenlik açıklarını keşfeder.

 

White Box Testi Türleri

White box testi çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir:

Birim testi: Uygulama kodunun bir parçası olarak yazılan testler, her bir bileşenin beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

Mutasyon testi:Kodun dayanıklılığını ve tutarlılığını kontrol etmek için tanımlanan testlerle, koda küçük ve rastgele değişiklikler yapılarak testlerin geçerliliği kontrol edilen bir birim testi çeşididir.

Entegrasyon testi: Bir yazılım sisteminin iç bileşenleri arasındaki veya harici sistemlerle olan entegrasyon noktalarını kontrol etmek için özel olarak tasarlanmış testlerdir.

White box penetrasyon testi: Etik bir hacker, kod ve ortam hakkında bilgi sahibi bir iç kişi gibi davranarak, uygulamaya saldırmayı dener.

Statik kod analizi: Statik kodda önceden tanımlanmış kalıplar veya makine öğrenimi analizi kullanarak otomatik olarak güvenlik açıklarını veya kodlama hatalarını tespit eder.

 

White Box Testi Neleri Hedefler?

White box testleri, bir uygulamanın kodunda aşağıdaki sorunları keşfetmeye odaklanabilir:

Güvenlik açıkları ve zafiyetler: Uygulama kodlanırken güvenlik en iyi uygulamalarının uygulanıp uygulanmadığını ve kodun bilinen güvenlik tehditlerine karşı savunmasız olup olmadığını kontrol etmek.

Çalışmayan veya kötü yapılandırılmış yollar: Koşullu mantığın gereksiz, çalışmayan veya verimsiz olup olmadığını belirlemek.

Beklenen çıktı: Bir işlevin tüm olası girdilerini çalıştırarak her zaman beklenen sonucu verip vermediğini kontrol etmek.

Döngü testi: Tekil döngüler, birleştirilmiş döngüler ve iç içe döngülerin verimlilik, koşullu mantık ve yerel ve global değişkenlerin doğru işlenmesi açısından kontrol edilmesi.

Veri Akışı Testi (DFT): Değişkenlerin doğru şekilde başlatılıp başlatılmadığını, tanımlanmış ancak hiç kullanılmamış olup olmadığını veya yanlış şekilde işlenip işlenmediğini bulmak için değişkenleri ve değerlerini kod boyunca izlemek.

 

Test Teknikleri ve Kod Kapsamı

White box testinin temel amaçlarından biri, kaynak kodunu olabildiğince kapsamlı bir şekilde test etmektir. Kod kapsamı, bir uygulamanın fonksiyonlarının, birim testleri ile ne kadarının kontrol edildiğini gösteren bir metriktir.

Kod kapsamı içerisinde, birim test setinin, uygulamanın mantığını ne kadarının gerçekten çalıştığını ve test edildiğini doğrulamak mümkündür. Bu doğrulama, statement coverage, branch coverage ve path coverage gibi kavramlar sayesinde olur. Bu kavramların detaylarına aşağıda değinilmiştir.

Statement Coverage (Dal Kapsamı)

Statement CoverageDal Kapsamı, kodun koşullu mantığını temel alarak bu dalların her birinin test edilip edilmediğini kontrol eder. Örneğin, iç içe geçmiş bazı koşullu ifadeler varsa:

Eğer X, o zaman.. Eğer Y, o zaman.. A B değilse.. Eğer Z, o zaman.. C değilse.. D

Bu ifadelerde A, C ve D koşullu dallardır, çünkü belirli koşullar karşılanmadığında çalışmazlar. B ise koşulsuz bir daldır çünkü her zaman A’nın ardından yürütülür. Dal kapsamı yaklaşımında, test uzmanı tüm bu koşullu ve koşulsuz dalları belirler ve mümkün olan en fazla dalı çalıştırmak için test senaryoları oluşturur.

Path Coverage (Yol Kapsamı)

Path Coverage – Yol Kapsamı, kodun içindeki tüm doğrusal bağımsız yolları kapsamayı hedefler. Test uzmanları, aşağıdaki örnekte olduğu gibi kod için bir kontrol akış diyagramı çizerler:

Bu örnekte, kod boyunca birden fazla olası yol vardır:

1, 2

1, 3, 4, 5, 6, 8

1, 3, 4, 7, 6, 8

Bu durumda, yol kapsamı yaklaşımında test uzmanı, kodun kontrol akışı boyunca mümkün olan en fazla sayıda yolu çalıştırmak için test senaryoları oluşturur. Amaç, kodun içinde hatalı, gereksiz veya verimsiz yolları tespit etmektir.

White Box Testi İçin Neden İHS Teknoloji’yi Tercih Etmelisiniz?

White box testi gibi kritik güvenlik süreçlerinde güvenilir bir partnerle çalışmak, yazılım güvenliğinizi ve performansınızı artırmak adına büyük önem taşır. İHS Teknoloji, sektördeki derin uzmanlık ve tecrübesiyle white box testi hizmetlerinde öncü bir konumda olup, müşterilerine kapsamlı ve etkili çözümler sunmaktadır.

 

İHS Teknoloji olarak sunduğumuz white box testing hizmetleri, yazılım zafiyetlerini erken evrede tespit ederek potansiyel güvenlik açıklarına karşı hızlı ve etkili çözümler sağlar. Otomatik test senaryolarının yanı sıra, detaylı manuel testlerle de kodunuzun her yönüyle analiz edilmesini garanti ederiz. Uygulamalarınızın her bir kod satırını inceleyerek, olası güvenlik açıklarını ve performans sorunlarını tespit eder ve kapsamlı raporlar ile sizlere sunarız.

 

Uzman ekibimiz, ulusal ve uluslararası sertifikalara sahip olup, OSCP, OSWE ve TSE Sızma Testi Uzmanı gibi prestijli sertifikalarlar ve sektör deneyimi ile güçlü bir tecrübeye sahiptir. Ekibimiz, en karmaşık zafiyetleri bile tespit ederek yazılımınızı en güvenilir hale getirir ve böylece dijital varlıklarınızın bütünlüğünü korur.

 

Henüz bir white box testi hizmeti almamışsanız, İHS Teknoloji olarak sizlere bu konuda en kaliteli hizmeti sunmak için hazırız. Eksiksiz güvenlik çözümlerimizle yazılımınızı ve veri bütünlüğünüzü koruyun, risklerinizi minimize ederek iş sürekliliğini ve güvenliğini sağlayın.

 

Siz de siber tehditlere karşı proaktif bir koruma stratejisi oluşturmak istiyorsanız, Bizimle iletişime geçerek uygulamalarınızın güvenliğini en üst düzeye çıkarın. Sızma Testi Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.

Related articles