SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) Nedir?

Siber güvenlik dünyasında sürekli olarak artan tehditler ve bunlara karşı alınan önlemler, modern işletmelerin güvenlik stratejilerini daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu noktada, Güvenlik Orkestrasyonu, Otomasyonu ve Müdahalesi (SOAR) platformları, kuruluşların siber tehditlere hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesini sağlamak için ön plana çıkmaktadır. Bu makalede, SOAR’ın bileşenlerini, avantajlarını, zorluklarını ve SIEM (Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi) platformlarıyla olan farklarını ayrıntılı bir şekilde ele alarak, bu güçlü teknolojiye genel bir bakış sunacağız.

 

SOAR Nedir?

SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), bir kuruluşun siber güvenlik tehditlerine ilişkin verileri toplamasına ve güvenlik olaylarına minimum insan müdahalesiyle yanıt vermesine olanak tanıyan uyumlu yazılım programları topluluğudur. SOAR platformlarının kullanımı, fiziksel ve dijital güvenlik operasyonlarının verimliliğini artırmayı hedefler.

SOAR platformlarının üç ana bileşeni vardır: Security Orchestration (güvenlik orkestrasyonu), Automation(güvenlik otomasyonu) ve Response (güvenlik müdahalesi).

Security Orchestration (Güvenlik Orkestrasyonu)

Security Orchestration – Güvenlik orkestrasyonu, iç ve dış çeşitli araçları yerleşik veya özel entegrasyonlar ve uygulama programlama arayüzleri (API) aracılığıyla bağlar ve entegre eder. Bağlanan sistemler arasında zafiyet tarayıcıları, uç nokta koruma ürünleri, kullanıcı ve varlık davranış analizleri, güvenlik duvarları, saldırı tespit ve önleme sistemleri (IDS/IPS), güvenlik bilgi ve olay yönetimi (SIEM) platformları, uç nokta güvenlik yazılımlarıve diğer üçüncü taraf kaynaklar yer alabilir.

Bu kaynaklardan toplanan veri miktarı arttıkça, tehditleri tespit etme olasılığı ve daha kapsamlı bir bağlam oluşturma ve işbirliğini artırma imkanı da artar. Ancak, daha fazla uyarı ve analiz edilecek daha fazla veri anlamına da gelir. Güvenlik orkestrasyonu, verileri toplar ve birleştirerek yanıt işlevlerini başlatırken, güvenlik otomasyonu harekete geçer.

Security Automation (Güvenlik Otomasyonu)

Security Automation – Güvenlik otomasyonu, güvenlik orkestrasyonundan gelen veri ve uyarılarla beslenir, verileri analiz eder ve manuel süreçlerin yerini alacak tekrarlanan, otomatikleştirilmiş süreçler oluşturur. Analistler tarafından daha önce gerçekleştirilen görevler, örneğin zafiyet taraması, log analizi, ticket kontrolü ve denetim yetenekleri, SOAR platformları tarafından standartlaştırılarak otomatik olarak yürütülebilir. Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi kullanarak analistlerden içgörüler elde eden SOAR otomasyonu, tehditleri önceliklendirebilir, önerilerde bulunabilir ve gelecekteki yanıtları otomatikleştirebilir.

SOAR’ın başarısı için playbook’lar (hareket planları) hayati öneme sahiptir. Önceden tanımlanmış otomatik hareketler olan pre-built veya özelleştirilmiş playbook’lar kullanılır. Birden fazla SOAR playbook’u, karmaşık işlemleri tamamlamak için birleştirilebilir. Örneğin, bir çalışan e-postasındaki kötü niyetli bir URL, yapılan taramada tespit edilirse, bir playbook uygulanabilir; bu playbook, e-postayı engeller, çalışanı olası bir phishing girişimi konusunda uyarır ve göndericinin IP adresini kara listeye alır. Gerekirse, SOAR araçları güvenlik ekipleri tarafından yapılacak takip araştırma eylemlerini de tetikleyebilir. Phishing örneğinde, takip, diğer çalışanların gelen kutularında benzer e-postaların aranması ve bulunmaları durumunda onların ve IP adreslerinin de engellenmesini içerebilir.

Security Response (Güvenlik Müdahalesi)

Security Response – Güvenlik müdahalesi, tehdit tespit edildikten sonra gerçekleştirilen eylemler için analistlere tek bir görüntü sunar. Bu tek görüntü, güvenlik, ağ ve sistem ekipleri arasında işbirliği ve tehdit istihbaratı paylaşımını sağlar. Ayrıca olay sonrası müdahale faaliyetlerini de içerir, örneğin vaka yönetimi ve raporlama gibi. böylece olay sonrası incelemeler ve raporlama daha etkili bir şekilde yönetilebilir.

SOAR’ın Faydaları

SOAR platformları, işletme güvenlik operasyonları (SecOps) ekipleri için birçok avantaj sunar:

Daha Hızlı Olay Tespiti ve Tepki Süreleri: Güvenlik tehditlerinin ve olaylarının hacmi ve hızı sürekli olarak artmaktadır. SOAR, otomasyon ve geliştirilmiş veri bağlamı sayesinde olayları daha hızlı tespit edip yanıt verebilir. Böylece, tehditlerin etkileri azaltılabilir.

Daha İyi Tehdit Bağlamı: Daha geniş bir araç ve sistem yelpazesinden daha fazla veri entegre edilerek daha iyi analiz ve güncel tehdit bilgileri sunulabilir.

Yönetimin Basitleştirilmesi: SOAR platformları, çeşitli güvenlik sistemlerinin panellerini tek bir arayüzde birleştirir. Bu, SecOps ve diğer ekipler için bilgi ve veri yönetimini merkezi hale getirir, yönetimi basitleştirir ve zaman kazandırır.

Ölçeklenebilirlik: El ile gerçekleştirilen zaman alıcı görevlerin ölçeklendirilmesi çalışanlar için yorucu olabilir ve güvenlik olaylarının hacmi arttıkça imkansız hale gelebilir. SOAR platformlarının otomasyon ve iş akışları, ölçeklenebilirlik taleplerini daha kolay karşılayabilir.

Analist Verimliliğinin Artırılması: Daha düşük seviyeli tehditlerin otomasyonu, SecOps ve güvenlik operasyon merkezi (SOC) ekiplerinin görevlerini daha etkili şekilde önceliklendirmelerini sağlar. Bu sayede, insan müdahalesi gerektiren tehditlere daha hızlı yanıt verebilirler.

Operasyonların Basitleştirilmesi: Standartlaştırılmış prosedürler ve otomatikleştirilmiş görevler, SecOps ekiplerinin aynı sürede daha fazla tehdide yanıt vermesini mümkün kılar. Bu otomatik iş akışları, aynı zamanda tüm sistemler genelinde standartlaştırılmış iyileştirme çabalarının uygulanmasını sağlar.

Raporlama ve İşbirliği: SOAR platformlarının raporlama ve analiz özellikleri, bilgileri hızlıca bir araya getirerek daha iyi veri yönetim süreçleri ve daha etkili güvenlik politikaları ve programlarına yenilikçi yanıt süreçleri sağlar. Ayrıca, SOAR platformunun kontrol paneli, farklı kurumsal ekipler arasında bilgi paylaşımını iyileştirerek iletişim ve işbirliğini artırır.

Düşük Maliyetler: Birçok durumda, güvenlik analistlerini SOAR araçları ile desteklemek, tüm tehdit analizini, tespitini ve yanıt iş akışlarını manuel olarak gerçekleştirmek yerine maliyetleri düşürebilir.

Bu avantajlar, SOAR platformlarının, güvenlik operasyonları açısından ne kadar değerli olduğunu göstermektedir.

SOAR’ın Zorlukları

SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) teknolojisi, sorunsuz çalışan bir çözüm değildir ve tek başına bir sistem olarak kullanılamaz. SOAR platformları, diğer güvenlik sistemlerinin verilerini kullanarak tehditleri başarılı bir şekilde tespit etmek için savunma derinliğine dayalı bir güvenlik stratejisinin parçası olmalıdır.

SOAR, diğer güvenlik araçlarının yerine geçmez; aksine, bu araçları tamamlayıcı bir teknoloji olarak hizmet eder. İnsan analistlerin yerini almaz, ancak onların becerilerini ve iş akışlarını daha verimli hale getirir ve daha etkili olay tespiti ve yanıtı sağlar.

SOAR’ın potansiyel dezavantajları arasında şunlar yer alır:

  • Daha geniş kapsamlı bir güvenlik stratejisini iyileştirememe.
  • Beklentilerin yanlış olması.
  • Entegrasyon karmaşıklıkları.
  • Dağıtım ve yönetim zorlukları.
  • Yetersiz veya sınırlı metrikler.

 

SOAR Yetenekleri ve Kullanım Alanları

SOAR terimi, 2015 yılında ortaya atıldı. Başlangıçta “Security Operations, Analytics, and Reporting” anlamına geliyordu ve 2017 yılında bugünkü anlamına güncellendi. SOAR’ın üç ana yeteneğini şu şekildedir:

Tehdit ve Zayıflık Yönetimi: Bu teknolojiler, zayıflıkların giderilmesini destekler, formalize edilmiş iş akışı, raporlama ve iş birliği yetenekleri sağlar.

Güvenlik Olayı Yanıtı: Bu teknolojiler, bir kuruluşun bir güvenlik olayına nasıl plan yapacağını, yöneteceğini, izleyeceğini ve koordine edeceğini destekler.

Güvenlik Operasyonları Otomasyonu: Bu teknolojiler, iş akışları, süreçler, politika uygulaması ve raporlama otomasyonu ve orkestrasyonunu destekler.

SOAR’ın teknoloji birleşimiyle genişletilmiş yetenekleri şöyledir:

Güvenlik Olayı Yanıt Platformları: Bu platformlar, zayıflık yönetimi, vaka yönetimi, olay yönetimi, iş akışları, olay bilgi tabanı, denetim ve kayıt yetenekleri, raporlama ve daha fazlasını içerir.

Güvenlik Orkestrasyonu ve Otomasyonu: Bu kategorideki yetenekler, entegrasyonlar, iş akışı otomasyonu, oyun kitapları yönetimi, veri toplama, günlük analizi ve hesap yaşam döngüsü yönetimini kapsar.

Tehdit Zekası Platformları: Bu sistemler tehdit istihbaratının toplanması, analizi ve dağıtımı; uyarı bağlamını zenginleştirme; ve tehdit istihbaratı görselleştirmesi gibi yetenekleri içerir.

SIEM Nedir?

SOAR platformlarından ayrı olarak, SIEM (Security Information and Event Management) platformları, çeşitli araçlar, teknolojiler ve süreçlerden gelen log ve olay verilerini toplar. Bu veriler yardımıyla, kuruluşlar potansiyel güvenlik olaylarını tespit edebilir, analiz edebilir ve bu olaylara yanıt verebilir.

SIEM, güvenlik bilgi yönetimi (SIM) ve güvenlik olay yönetimini (SEM) tek bir platformda birleştirir. SIEM araçları, cihazlardan, sunuculardan, altyapılardan, ağlardan ve sistemlerden bilgi toplamar. Ayrıca, güvenlik araçları (örneğin, güvenlik duvarları, zararlı yazılım önleme yazılımları, DNS sunucuları, veri kaybı önleme araçları, güvenli web ağ geçitleri ve IDS/IPS) gibi kaynaklardan da bilgi toplar. Toplanan bu bilgiler, olası anormallikleri ve tehditleri tespit etmek için kullanılır. SIEM sistemleri daha sonra güvenlik ekiplerine herhangi bir güvenlik olayını bildirmektedir.

SIEM’in Özellikleri

SIEM platformlarının özellikleri değişiklik gösterse de, çoğu aşağıdaki işlevlere sahiptir:

  • Log yönetimi
  • Veri korelasyonu
  • Analitik
  • Panolar ve raporlama
  • Uyarı sistemi

SOAR ve SIEM Arasındaki Farklar

SOAR ve SIEM platformları her ikisi de çeşitli kaynaklardan veri toplasa da, bu terimler birbirinin yerine kullanılamaz.

SIEM sistemleri veri toplar, sapmaları tespit eder, tehditleri sıralar ve güvenlik uyarıları oluşturur.

SOAR sistemleri de bu görevleri gerçekleştirir, ancak ek yeteneklere sahiptir.

Öncelikle, SOAR platformları daha geniş bir iç ve dış uygulama yelpazesiyle entegre olur, hem güvenlik hem de güvenlikle ilgisi olmayan uygulamalarla çalışır. İkincisi, SIEM sistemleri sadece olası bir olayı güvenlik analistlerine bildirirken, SOAR platformları otomasyon, yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanarak bu tehditlere daha fazla bağlam ve otomatik yanıtlar sağlar.

Sistemlerinizin Güvenliği İçin Neden İHS Teknoloji’yi Tercih Etmelisiniz?

İHS Teknoloji olarak, uç nokta güvenliği ve Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) konusunda en son teknolojileri ve en iyi uygulamaları kullanarak kapsamlı çözümler sunuyoruz. Ayrıca sistemlerinizin güvenliği için Sızma Testi (Pentest) Çözümlerimizle 360 derece güvenlik çözümleri üretiyor, sisteminizdeki zayıf noktaları önceden tespit ediyoruz.

İHS Teknoloji ile işletmenizin dijital güvenliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Güvenlik çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.

Related articles