IoT – Nesnelerin İnterneti Nedir? Nelere Dikkat Etmelisiniz?

 Günümüzde teknoloji hızla ilerlerken, nesnelerin interneti (IoT) de giderek daha fazla hayatımızın bir parçası haline geliyor. İnsanlar ve işletmeler için büyük kolaylıklar sunan IoT, günlük yaşamdan endüstriyel süreçlere kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Ancak, bu genişleyen bağlantı ekosistemi aynı zamanda güvenlik ve gizlilik konularında da bazı endişeleri beraberinde getiriyor. Bu makalede, IoT’nin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve sunduğu avantajlar ile dezavantajlar üzerinde duracağız. Ayrıca, IoT’nin farklı sektörlerdeki uygulamalarına ve bu teknolojiyi kullanmanın organizasyonlara sağladığı faydalara dair detaylı bilgi edinme fırsatı bulacaksınız.

 

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir?

Nesnelerin interneti, ya da İngilizce adıyla IoT (Internet of Things), birbirine bağlı ve veri alışverişinde bulunan cihazlardan oluşan bir ağdır. Bu IoT cihazları genellikle sensörler ve yazılım gibi teknolojiler ile donatılmıştır ve mekanik ve dijital makineler ile tüketici eşyalarını içerebilir. Çeşitli sektörlerdeki organizasyonlar, IoT’yi daha verimli operasyonlar gerçekleştirmek, gelişmiş müşteri hizmetleri sunmak, karar alma süreçlerini iyileştirmek ve işletmenin değerini artırmak için kullanmaktadır.

IoT ile veri, insan-insan veya insan-bilgisayar etkileşimi gerektirmeden bir ağ üzerinden aktarılabilir. Nesnelerin internetindeki bir “şey” örneğin, kalp monitörü takılı bir kişi, biyomikroçip taşıyan bir çiftlik hayvanı, lastik basıncı düştüğünde sürücüyü uyaran sensörler içeren bir otomobil gibi herhangi bir doğal ya da insan yapımı nesne olabilir. Bu nesne, bir IP adresi alabilir ve bir ağ üzerinden veri transferi yapabilir.

IoT Nasıl Çalışır?

Bir IoT ekosistemi, entegre sistemler (işlemciler, sensörler ve iletişim donanımları gibi) kullanan, web bağlantılı akıllı cihazlardan oluşur. Bu cihazlar, çevrelerinden verileri toplar, gönderir ve bu verilere göre harekete geçerler.

IoT cihazları topladıkları sensör verilerini, IoT cihazlarının veri gönderebileceği merkezi bir IoT ağ geçidine bağlanarak paylaşır. Veri paylaşılmadan önce, bu veriler bir uç birim cihazına da gönderilebilir, burada veri yerel olarak analiz edilir. Verinin yerel olarak analiz edilmesi, buluta gönderilen veri miktarını azaltır ve böylece bant genişliği tüketimini en aza indirir.

Bazen bu cihazlar, birbirleriyle iletişim kurarak aldıkları bilgilere göre hareket ederler. Aygıtlar, çoğunlukla insan müdahalesi olmadan işlerin çoğunu halleder, ancak insanlar bu cihazlarla etkileşime girebilirler. örneğin, aygıtları kurmak, onlara talimat vermek veya verilerine erişmek için kullanılabilir.

Bu web bağlantılı cihazlar ile kullanılan bağlanabilirlik, ağ ve iletişim protokolleri büyük ölçüde uygulanan spesifik IoT uygulamalarına bağlıdır.

IoT Neden Önemlidir?

IoT (Nesnelerin İnterneti), insanların daha verimli çalışmalarına yardımcı olur. Örneğin, tüketiciler IoT ile donatılmış cihazları (arabalar, akıllı saatler veya termostatlar gibi) hayatlarını iyileştirmek için kullanabilirler. Bir kişi evine geldiğinde arabası garaj kapısını açmak için iletişim kurabilir; termostatı önceden ayarlanmış bir sıcaklığa ayarlanabilir; ve ışıkları daha düşük yoğunluk ve renk seviyesine getirilebilir.

Evlerin otomasyonu için akıllı cihazlar sunmanın ötesinde, IoT iş dünyası için de çok kritiktir. Organizasyonlara sistemlerinin nasıl gerçekten çalıştığına dair anlık bir bakış sunar, makinelerin performansından tedarik zinciri ve lojistik operasyonlara kadar her şey hakkında içgörüler sağlar.

IoT, makinelerin insan müdahalesi olmadan tekrarlayan görevleri tamamlamasını sağlar. Şirketler, süreçleri otomatikleştirerek iş gücü maliyetlerini düşürebilir, israfı azaltabilir ve hizmet sunumunu iyileştirebilir. IoT, malların üretiminin ve teslimatının daha ekonomik olmasına yardımcı olur ve müşteri işlemleri konusunda daha fazla şeffaflık sağlar.

IoT, en önemli teknolojilerden biridir ve daha fazla işletme, bağlantılı cihazların kendilerini rekabetçi tutma potansiyelini fark ettikçe tercih edilmeye devam edecektir.

IoT’nin İşletmelere Sağladığı Faydalar

IoT, organizasyonlara birkaç fayda sunar. Bazı faydalar endüstri bazındadır, bazıları ise birden fazla endüstri için geçerlidir. İşletmelere yönelik ortak faydalar şunlardır:

 • İş süreçlerini genel olarak izler.
 • Müşteri deneyimini iyileştirir.
 • Zaman ve maliyetten tasarruf sağlar.
 • Çalışan verimliliğini artırır.
 • İş modellerinin uyumlu hale getirilmesine ve entegrasyonuna katkı sağlar.
 • Daha iyi iş kararları alınmasını sağlar.
 • Daha fazla gelir üretir.

IoT, şirketleri iş yapma yaklaşımlarını yeniden düşünmeye teşvik eder ve onlara iş stratejilerini geliştirmek için gerekli araçları sunar.

Genel olarak, IoT en yaygın olarak üretim, ulaşım ve kamu hizmeti organizasyonlarında bulunur; bu organizasyonlar sensörler ve diğer IoT cihazlarını kullanır. Ancak, tarım, altyapı ve ev otomasyonu endüstrileri içinde de kullanım senaryolarına sahiptir; bu da bazı organizasyonları dijital dönüşüme yönlendirmektedir.

Tarımda IoT Kullanımı

IoT, çiftçilerin işlerini kolaylaştırabilir. Sensörler, yağış, nem, sıcaklık ve toprak içeriği hakkında veriler toplayabilir ve IoT, tarım tekniklerini otomatikleştirmeye yardımcı olabilir.

Altyapıda IoT Kullanımı

IoT, altyapıyla ilgili operasyonların izlenmesine de yardımcı olabilir. Örneğin, sensörler yapısal binalarda, köprülerde ve diğer altyapılarda güvenliği potansiyel olarak tehlikeye atabilecek olayları veya değişiklikleri izleyebilir. Bu faydalar arasında gelişmiş olay yönetimi ve yanıt süresi, operasyon maliyetlerinde azalma ve hizmet kalitesinde iyileşme bulunur.

Ev Otomasyonunda IoT Kullanımı

Bir ev otomasyonu, bir binadaki mekanik ve elektrik sistemlerini izlemek ve yönetmek için IoT’yi kullanabilir. Daha geniş çapta bakıldığında, akıllı şehirler vatandaşların atık ve enerji tüketimini azaltmalarına yardımcı olabilir.

IoT, sağlık, finans, perakende ve üretim de dahil olmak üzere her endüstriye dokunur.

 

IoT’nin Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları:

 1. Herhangi bir cihazla, herhangi bir yerden ve herhangi bir zamanda bilgilere erişim sağlar.
 2. Bağlantılı elektronik cihazlar arasında iletişimi geliştirir.
 3. Verilerin bağlı bir ağ üzerinden iletilmesini sağlar, bu da zaman ve para tasarrufu sağlayabilir.
 4. Hem kullanıcılar hem de üreticiler için faydalı olan büyük miktarda veriyi birçok cihazdan toplar.
 5. Verileri uç noktalarda analiz ederek, buluta gönderilmesi gereken veri miktarını azaltır.
 6. İşletmelerin hizmet kalitesini artırarak insan müdahalesine olan ihtiyacı azaltacak görevleri otomatikleştirir.

Dezavantajları:

 1. Bağlantılı cihaz sayısı arttıkça saldırı yüzeyi de genişler. Daha fazla bilgi cihazlar arasında paylaşıldıkça, bir hackerın hassas bilgileri çalma potansiyeli artar.
 2. IoT cihazlarının sayısı arttıkça cihaz yönetimi zorlaşır. Organizasyonlar, çok sayıda IoT cihazıyla başa çıkmak ve bu cihazlardaki verileri toplamak ve yönetmek zorunda kalabilir.
 3. Sistemde bir hata varsa, diğer bağlı cihazların da bozulma potansiyeli vardır.
 4. IoT için uluslararası bir uyumluluk standardı olmadığından cihazlar arasında uyumluluk sorunları yaşanır. Bu, farklı üreticilerden cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını zorlaştırır.

 

Tüketici ve Kurumsal IoT Kullanımları

Gerçek dünyada internet of things’in (IoT) birçok uygulama alanı bulunmaktadır; bu alanlar tüketici IoT’si ve kurumsal IoT’den, üretim ve endüstriyel IoT’ye kadar uzanır. IoT uygulamaları otomotiv, telekomünikasyon ve enerji gibi çeşitli sektörlere yayılmıştır.

Örneğin tüketici segmentinde, akıllı evler vardır. Bu evler, bilgisayarlar ve akıllı telefonlar aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilen akıllı termostatlar, akıllı cihazlar ve bağlı ısıtma, aydınlatma ve elektronik cihazlarla donatılmıştır.

Giyilebilir cihazlar, sensörler ve yazılımlar aracılığıyla kullanıcı verilerini toplayarak analiz edebilir ve kullanıcıların hayatını daha kolay ve konforlu hale getirmek amacıyla diğer teknolojilere mesajlar gönderebilir. Bu cihazlar, ilk müdahale ekiplerinin acil durumlara müdahale süresini optimize edilmiş rotalar sunarak veya inşaat işçileri ya da itfaiyecilerin hayati risk taşıyan yerlerdeki yaşamsal belirtilerini izleyerek, kamu güvenliğinde de kullanılmaktadır.

Sağlık sektöründe IoT, sağlayıcılara hastalarını daha yakından izleme olanağı sunar; bu, üretilen verilerin analiziyle yapılır. Hastaneler genellikle IoT sistemlerini ilaçlar ve tıbbi aletler için envanter yönetimi gibi görevlerde kullanır.

Akıllı binalar, bir odada kaç kişinin bulunduğunu tespit eden sensörler kullanarak enerji maliyetlerini düşürebilir. Örneğin, sensörler bir konferans odasının dolu olduğunu tespit ederse klima otomatik olarak açılabilir veya ofiste kimse kalmadığında ısı otomatik olarak düşürülebilir.

Tarımda, IoT tabanlı akıllı tarım sistemleri, bağlı sensörler aracılığıyla tarla ışığı, sıcaklık, nem ve toprak nemini izlemeye yardımcı olabilir. IoT ayrıca sulama sistemlerini otomatikleştirmede de önemli rol oynar.

Akıllı bir şehirde, IoT sensörleri ve uygulamaları, örneğin akıllı sokak lambaları ve akıllı sayaçlar, trafiği hafifletmeye, enerji tasarrufu sağlamaya, çevresel sorunları izleyip çözmeye ve temizlik hizmetlerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

 

IoT Güvenlik ve Gizlilik Sorunları

IoT milyarlarca cihazı internete bağlar ve milyarlarca veri noktasının kullanımını içerir, bunların tümü güvenli hale getirilmelidir. Genişleyen saldırı yüzeyi nedeniyle IoT güvenliği ve IoT gizliliği büyük endişe konuları olarak belirtilir.

IoT cihazları birbirine bağlı olduğu için, bir hacker bir zayıf noktayı kullanarak tüm verileri manipüle edebilir ve bu verileri işe yaramaz hale getirebilir. Cihazlarını düzenli olarak güncellemeyen ya da hiç güncellemeyen üreticiler, cihazlarını siber suçlulara karşı savunmasız bırakmaktadır. Ayrıca, bağlı cihazlar genellikle kullanıcılardan isimler, yaşlar, adresler, telefon numaraları ve hatta sosyal medya hesapları gibi kişisel bilgileri girmelerini isterler; bu bilgiler hackerlar için çok değerlidir.

Hackerlar, IoT’ye yönelik tek tehdit değildir; gizlilik de büyük bir sorun teşkil eder. Örneğin, tüketici IoT cihazları üreten ve dağıtan şirketler, bu cihazları kullanarak kullanıcıların kişisel verilerini elde edebilir ve satabilirler.

 

IoT Cihazlarınızın Güvenliği İçin Neden İHS Teknoloji’yi Tercih Etmelisiniz?

İHS Teknoloji olarak IoT cihazlarınızın güvenliğini ve yönetimini sağlamak için sunduğumuz MDM (Mobil Cihaz Yönetimi), UEM (Birleşik Uç Nokta Yönetimi) ve EMM (Kurumsal Mobilite Yönetimi) çözümlerimiz ile tüm mobil cihazlarınızı ve IoT ekosisteminizi tek bir platform üzerinden merkezi olarak yönetebilmenizi sağlıyoruz. Bu sayede, yazılım güncellemelerinden veri şifrelemeye kadar her türlü işlemi kolayca gerçekleştiriyor, cihazlarınızın performansını optimize ederken güvenlik açıklarından koruyoruz. MDM Çözümlerimiz, iş süreçlerinizde otomasyon ve verimlilik sağlayarak, bağlantılı cihazlarınızın yönetimini kolaylaştırıyor ve en yüksek güvenliği sunuyor.

IOT ve Mobil Cihaz Yönetimi MDM Çözümleri hakkında bilgi almak için tıklayın.

Related articles