Küreselleşen pazarlarla birlikte, bulut bilişimi ve sürekli yazılım dağıtımıyla donatılan işletmeler günümüzde 7/24 çalışabiliyor ve herhangi bir sebepten dolayı hiç duraksamıyor. Sürekli buluta ve uygulama dağıtımına ek olarak ayrıca veri setleri de sürekli olarak oluşturulmakta ve yönetilmektedir. Bu durum işletmenin daha karlı, daha küresel ve daha etkili olmasına yardımcı olsa da veri yayılımı ve uygulama yayılımı konusunda daha fazla risk oluşturur.


Bu durumun büyük sebebi, yeni uygulamalara ve dijital hizmetlere karşı olan büyük talepler ile bulut hizmetlerinin bireysel işletme birimleri ve işçiler tarafından kolaylıkla satın alınabilmesidir. Genel bulut yapısını, bir SaaS servisini ya da her türlü bulut kaynağını dağıtmak için herkesin kullanabileceği birkaç dakikası ve bir kredi kartı vardır.


Uygulamalar, veri ve bulut hizmetleri yayılırken silolarda çalıştırılır ve aynı anda IT tarafından y
önetilemez. Böylelikle riskler artar. Saldırganların ve içeriye sızmış olanların fark edilmeden güvenlik önlemlerini atlatabilme yetenekleri olduğunu düşünürsek, muhtemelen uygulamaların ve verilerin politika bağımlılığı kaybolacak ve kimlik ile erişim bilgileri düzgün şekilde korunamayacaktır.


Kuruluşların bu riskleri ortadan kaldırabilmek adına kullanabilecekleri çeşitli yollar var. İzinsiz uygulamaları ve hizmetleri belirleyebilmek için ağ trafiğini izleyebilirler ya da IT çalışanlarının bulut hizmeti sağlayıcılarının onaylı bir listesinden seçim yapmalarını sağlamak için katı politikalar uygulamayı deneyebilirler. Tüm bunlar risk yönetimi için iyi seçeneklerdir fakat yeterli değildir.


İyi bir bulut yönetimi ayrıca kimlik yönetimini de gerektirir. İyi kimlik yönetimi ile kuruluşlar buluta geçerek bulut ve kurum içi sistemlerde görünürlük sağlayabilirler. Böylelikle uyumluluk ekipleri neye ve nereye erişebilecekleri konusunda bilgi sahibi olurlar ve son olarak kullanıcılar politikalara ve güvenlik gerekliliklerine bağlı kalabilirler.


Kimlik yönetimi, kimlikten ve erişim yönetiminden farklıdır. Çünkü kimlik yönetimi sadece kimlik oluşturmak, uygulamak, izlemek ve denetlemek yeteneğinden ibaret değildir. Bunlara ek olarak bu kimlik ve erişim yönetimi yeteneklerinin genel uyumluluğunun ve politika uyumluluğunun raporlanmasını da içerir.


Doğru kimlik yönetiminin kurumlara sağladığı şey; farklı kurumların sistemlerindeki kimlik politikalarını merkezi olarak yönetebilmenize olanak sağlayacak şekilde toplamak ve uygulamaktır. Doğru kimlik yönetimi, belirli uygulamaların ve günümüzün karmaşık hybrid ortamlarının üzerindeki erişim ayrıcalığı ve yetkisi hakkında bilgi toplayabilir.
Bununla birlikte bir kurumun veri güvenliğini ve uyumluluğunu geliştirir.


Kimlik yönetimi, uygulamaları izleyerek olmamaları gereken yerlere erişmeyi başaran sahte kullanıcıları belirlemenize yardımcı olarak riskleri azaltmanıza yardımcı olur. Kimlik yönetimi, olmaması gereken yerde bulunan kişiler, gerekli erişim yetkisi olmadığı halde olmaması gereken bir yerde bulunan çalışanlar ve ele geçirdiği kimlik bilgileri ile güvenilir biriymiş gibi davranan kişiler için hayatı zorlaştırıyor. Kusursuz bir hizmet olmasa da kimlik yönetimi, diğer ağ ve uygulama izleme yöntemlerini de düşününce herhangi bir şirketin risk yönetimi ve güvenlik programının önemli bir stratejik parçası oluyor.

Bulutun her yerden ulaşılabilirlik ve kullanım kolaylığı gibi net faydaları olsa da aynı zamanda uygulama ve veri yayılımı konusunda riskleri de vardır. Bu da saldırıların gizli kalabilmesini kolaylaştırır. Bulutun bu avantajlarından faydalanabilmenin ve ilgili riskleri en aza indirgemenin en iyi yollarından bir tanesi kimlik yönetimidir.